Konkurs za najbolje osmišljenu novu turističku turu na teritoriji Crne Gore

Predmet Konkursa je osmišljavanje nove turističke ture na teritoriji Crne Gore koja će doprinijeti razvoju manje popularnih turističkih regija uz uključivanje lokalnog stanovništva.

Cilj Konkursa je da se osvježi, poboljša i osnaži sektor turističkih vodiča, da se uvedu inovacije u oblasti vođenja turističkih grupa i da se u ponudama novih turističkih tura u što većoj mjeri uključi i lokalna zajednica.

Izrazi koji se u ovom Konkursu koriste za lica u muškom rodu obuhvataju iste izraze u ženskom rodu.

OBLAST

Predložena ideja treba da poveže kulturno-istorijske znamenitosti, prirodna bogatsva, lokalno stanovništvo i da u isto vrijeme donese benefite zajednici.

U obzir dolaze ideje koje doprinose razvoju manje popularnih turističkih regija u Crnoj Gori i moraju uključivati i lokalno stanovništvo (registrovana seoska domaćinstva, zanatlije i sl.)

Pod manje popularnim regijama u Crnoj Gori podrazumijevaju se ruralna podneblja, zaleđa gradova i nedovoljno turistički afirmisana područja.

PRAVO PRIJAVLJIVANJA

Pravo učešća imaju svi licencirani turistički vodiči sa teritorije Crne Gore koji popune i dostave Prijavu koja je sastavni dio ovog Konkursa. 

Učestvovanjem u nagradnom konkursu, Učesnik potvrđuje da je upoznat i saglasan sa pravilima i uslovima nagradnog konkursa.

U nagradnom konkursu ne mogu učestvovati lica zaposlena kod Organizatora i lica koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji ovog nagradnog konkursa, kao i bliski srodnici ovih lica.

Pod bliskim srodnicima podrazumijevaju se srodnici po krvi u pravoj liniji do bilo kog stepena, u pobočnoj liniji zaključno do četvrtog stepena, a srodnici po tazbinskom srodstvu zaključno do drugog stepena.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA

Jedan aplikant može dostaviti samo jednu Prijavu u kojoj će sa najviše 3000 karaktera predstaviti svoju ideju.

Prijave se mogu predati od dana objavlivanja konkursa do 08.02.2023. godine, i to:

•      neposrednom predajom u kancelarijama Nacionalne turističke organizacije Crne Gore na adresi ul. Slobode  br. 2 Podgorica, radnim danima u periodu od 07.00h do 15.00h, a 08.02.2023. godine  zaključno sa 12.00h sa naznakom „Prijava na Konkurs: Za najbolje osmišljenu turističku turu na teritoriji zemlje povodom  Međunarodnog dana turističkih vodiča“

•    putem e-maila  na adrese: [email protected] ili [email protected] sa naznakom „Prijava na Konkurs: Za najbolju osmišljenu turističku turu na teritoriji zemlje povodom  Međunarodnog dana turističkih vodiča“

Prijava koja se nalazi u sastavu ovog Konkursa, mora biti pravilno ispunjena.

 

NAČIN ODLUČIVANJA

Za konkursnu selekciju zadužena je Komisija koju imenuje direktorica NTOCG, i čine je predstavnici Nacionalne turističke organizacije Crne Gore, Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma i predstavnici Asocijacije turističkih vodiča Crne Gore.

O dostavljenim konkursnim idejama Komisija odlučuje kroz dvije faze: prva faza je selekcioni proces i druga faza izbor najbolje tri ideje, odnosno prve, druge i treće nagrade.

Ukoliko ne bude prijavljenih ideja koje u potpunosti odgovaraju zadatim kriterijumima, Komisija  ima pravo da ne odobri nijednu ideju. 

Odluka o izboru najboljih ideja, donijeće se na osnovu Izvještaja Komisije najkasnije u roku od 4 dana od dana zatvaranja Konkursa.

Dobitnici će pisanim putem biti obaviješteni o rezultatu Konkursa i tačnom terminu uručivanja nagrada najkasnije do 13. februara 2023. godine. Nagradjene inicijative biće objavljene na internet stranici i društvenim mrežama NTO CG.

Aplikacije koje nisu u skladu sa konkursnom temom, neće biti uzimane u obzir za nagrađivanje.

KRITERIJUMI

- Usklađenost sa temom

Aplikant je dužan da osmisli novu turističku turu na teritoriji Crne Gore koja će doprinijeti razvoju manje popularnih turističkih regija uz uključivanje lokalnog stanovništva.

- Originalnost, inovativnost, kreativnost

Aplikant je dužan da osmisli nov proizvod koji će afirmisati manje popularne destinacije, atrakcije, kulturno nasljeđe i sadržaj.

- Uticaj na razvoj turističkog proizvoda, promociju destinacije i zajednicu

Aplikant je dužan da u svoj predlog uključi i predstavnike lokalne zajednice koji nude proizvode ili usluge iz domena turizma i ugostiteljstva, a da su u isto vrijeme registrovani u skladu sa važećom regulativom.

NAGRADE

Po ovom konkursu dodjeljuju se tri nagrade, i to:

* Prva nagrada      1.000,00 eura

* Druga nagrada    500,00 eura

* Treća nagrada     250,00 eura

Nagrađene inicijative će biti dodatno promovisane kroz aktivnosti Nacionalne turističke organizacije Crne Gore.

U okviru obilježavanja Međunarodnog dana turističkih vodiča 21. februara, Nacionalna trustička organizacija Crne Gore u saradnji sa Asocijacijom turističkih vodiča Crne Gore, u zavisnosti od vremenskih prilika, organizovaće promotivnu turističku turu prvorangirane inicijative.

TRAJANJE KONKURSA

Konkurs je otvoren 20 kalendarskih dana od dana objavljivanja na internet stranici Nacionalne turističke organizacije Crne Gore www.montenegro.travel.

Za sva dodatna pojašnjenja, u toku trajanja konkursa, potencijalni podnosioci prijava mogu se informisati na mail [email protected] ili [email protected].

Postavke privatnosti

Ovdje ćeš pronaći pregled vrsta kolačića koji se koriste na web stranici. Svoj pristanak možeš postaviti za svaku kategoriju pojedinačno.

Pristupačnost web sajtaCTRL + U

Restartuj

Prečica za tastaturu

Ctrl+U Prikaži opcije dostupnosti
Ctrl+Alt+K Prikaži indeks web sajta
Ctrl+Alt+V Prelazak na glavni sadržaj
Ctrl+Alt+D Povratak na glavnu stranu
Esc Zatvori modalni prozor/meni
Tab Pomjeri/prebaci fokus na sljedeći element
Shift+Tab Pomjeri/prebaci fokus na prethodni element
Enter Potvrdi/Klikni na fokusirani element
Preslednica Označi/ukloni označeno polje