Na radionici u Podgorici prikazani načini rješavanja potencijalnih kriza u turizmu

Riječ je o projektu koji finansira Evropska komisija (European Commission), a NTO CG je punopravni član Evropske komisije za putovanja (ETC), pa je ovaj projekat osmišljen kao podrška članicama u upravljanju, tačnije u unapređivanju procjena rizika, identifikaciji potencijalnih slabih tačaka koje će dovesti do izrade akcionog plana sa predlozima konkretnih mjera za ublažavanje i sprječavanje uticaja krize na turizam. 

Nakon održana tri onlajn sastanka, na kojima su pružene potrebne informacije i popunjena četiri upitnika, koja se odnose na ovu temu, NTO CG je organizovala poslovnu radionicu u Podgorici na kojoj su se na konkretnim primjerima prikazali načini za rješavanje mogućih kriznih situacija i koji će u završnoj fazi Projekta biti usvojeni i finalizovani.

Radionicu je vodio njemački ekspert Matijas Bajer (Matthias Beyer), koji je u interaktivoj sesiji, prezentovao vježbu procjene rizika i moguće mjere unapređenja upravljanja rizicima koji na našem podnedblju predstavljaju potencijalnu opasnost. Predstavljen je i predlog akcionog plana, te je uslijedila rasprava sa učesnicima o mjerama poboljšavanja upravljanja i spremnosti destinacije za reagovanje u kriznim situacijama.

“Projekat ima za cilj da unaprijedi upravljanje u turističkom ekosistemu EU čineći ga otpornijim i spremnijim za odolijevanje, upravljanje i ublažavanje kriza. Crna Gora je jedna od 50 odabranih evropskih destinacija koje učestvuju u ovom projektu. Kao generalni direktor njemačke konsultanske kuće u turizmu ‘Mascontour’, bio sam predavač na jednodnevnoj radionici na kojoj je izvršena procjena rizika za turizam u Crnoj Gori, kako bi se razvile inicijalne mjere za poboljšavanje upravljanja i otpornosti i osmišljava akcioni plan. Danas smo imali interaktivnu i produktivnu radionicu, a akcioni plan, koji će služiti kao osnova za buduću prevenciju rizika i jačanje otpornosti turističkog sektora, ćemo kompletirati u nastavku projekta, na daljim onlajn radionicama”, poručio je ekspert Matijas Bajer i dodao da je izuzetno zadovoljan kako je protekla radionica i koliko su se svi učesnici potrudili da daju svoj doprinos.

Pored predstavnika NTO CG, radionici su prisustvovali predstavnici Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Aerodroma Crne Gore, nacionalnog avio prevoznika „Air Montenegro“, Privredne komore Crne Gore, kao lokalnih turističkih organizacija Bara i Budve.

Postavke privatnosti

Ovdje ćeš pronaći pregled vrsta kolačića koji se koriste na web stranici. Svoj pristanak možeš postaviti za svaku kategoriju pojedinačno.

Pristupačnost web sajtaCTRL + U

Restartuj

Prečica za tastaturu

Ctrl+U Prikaži opcije dostupnosti
Ctrl+Alt+K Prikaži indeks web sajta
Ctrl+Alt+V Prelazak na glavni sadržaj
Ctrl+Alt+D Povratak na glavnu stranu
Esc Zatvori modalni prozor/meni
Tab Pomjeri/prebaci fokus na sljedeći element
Shift+Tab Pomjeri/prebaci fokus na prethodni element
Enter Potvrdi/Klikni na fokusirani element
Preslednica Označi/ukloni označeno polje