Holiday4All - Održivi model socijalnog turizma u dunavskoj makroregiji

Projekat je usmjeren na unapređenje i promociju transnacionalne saradnje u dunavskoj makroregiji u pogledu razvoja socijalnog turizma zasnovanog na platformi Calypso. Njime se putovanja nastoje učiniti dostupnim većini, uključujući mlade i porodice sa djecom, te pruža izvanredna ekonomska prilika i ponuda koja ima dodatnu vrijednost.

Holiday4All - Održivi model socijalnog turizma u dunavskoj makroregiji

Kratak pregled:

Naziv projekta: Holiday4All - Održivi model socijalnog turizma u dunavskoj makroregiji

Donatori: Okvirni program za konkurentnost i inovacije, Platforma Calypso

Vrijednost projekta: 123 215,97 EUR

Period realizacije:  februar – decembar 2013

Partneri: Nacionalna turistička organizacija Srbije (vodeći partner), Nacionalna turistička organizacija Crne Gore, Dunavski centar za kompetenciju

Postavke privatnosti

Ovdje ćeš pronaći pregled vrsta kolačića koji se koriste na web stranici. Svoj pristanak možeš postaviti za svaku kategoriju pojedinačno.

Pristupačnost web sajtaCTRL + U

Restartuj

Prečica za tastaturu

Ctrl+U Prikaži opcije dostupnosti
Ctrl+Alt+K Prikaži indeks web sajta
Ctrl+Alt+V Prelazak na glavni sadržaj
Ctrl+Alt+D Povratak na glavnu stranu
Esc Zatvori modalni prozor/meni
Tab Pomjeri/prebaci fokus na sljedeći element
Shift+Tab Pomjeri/prebaci fokus na prethodni element
Enter Potvrdi/Klikni na fokusirani element
Preslednica Označi/ukloni označeno polje