Pristup
Digitalna biblioteka

#MontenegroWildBeauty digitalna biblioteka sadrži veliki broj fotografija i video materijala visoke rezolucije relevantnih za turizam Crne Gore i dostupnih za profesionalnu upotrebu.

Nemaš pristup?

Da bi se dobio pristup velikoj bazi podataka fotografija, video zapisa i dokumenata, registruj se u našoj Media biblioteci. Prijave se obično pregledaju svakodnevno tokom radnog vremena.

Registar