barer
barer
prijavi smještaj

Kongresni turizam velika šansa za Crnu Goru

21.11.2016.

MICE predstavlja veliku šansu za Crnu Goru, imajući u vidu da se radi o gostima koji borave u hotelima visoke kategorije i činjenicu da utiče na smanjenje sezonalnosti, smatra pomoćnik direktora Nacionalne turističke organizacije NTO, Danica Banjević.

Ona je kazala da Crna Gora raspolaže svim onim što može privući tu ciljnu grupu, jer je riječ o atraktivnoj novoj destinaciji i širokom opsegu prirodnih i kulturnih raznolikosti na relativno malom prostoru.

“Većina popularnih lokacija se može obići tokom jednog dana. Raspolaže objektima i uslugama za tu ponudu, i relativno je blizu svim većim evropskim gradovima. Sve to je čini odličnim izborom za novu popularnu destinaciju MICE turizma”, rekla je Banjević za časopis Ministarstva održivog razvoja i turizma, Turizam i prostor.

MICE turizam je u svijetu, kako je dodala, jedan od najzahvalnijih i najprofitabilnijih vidova selektivnog turizma.

Utiče na smanjenje sezonalnosti, što je destinacijama kao što je Crna Gora jedan od najvažnijih faktora razvoja cjelogodišnjeg turizma, a podstiče i razvoj ostalih vidova turizma neophodnih da bi posjetioci na poslovnim putovanjima na poseban način doživjeli destinaciju.

“MICE turizam je za Crnu Goru velika šansa, imajući u vidu da se radi o platežnim gostima koji borave u hotelima visoke kategorije i činjenicu da se ova putovanja realizuju van sezone. Skoro 60 odsto događaja se održava u maju, junu, septembru, oktobru i novembru”, precizirala je Banjević.

Ona je, odgovarajući na pitanje da li podgorički hoteli raspolažu kongresnim salama koje zadovoljavaju potrebe organizacije većih kongresa, kazala da u Crnoj Gori ne postoji veliki kongresni centar, osposobljen za organizaciju velikih međunarodnih događaja. 

“Trenutno nemamo dovoljno kapaciteta u hotelima. I dalje se intenzivno mora raditi na unaprijeđenju avio-linija u periodu van sezone da bi bili konkurentniji na MICE tržištu. Veoma je značajno što međunarodni investitori prepoznaju značaj te vrste turizma i u svojim objektima imaju i planiraju i kongresne kapacitete”, navela je Banjević. 

Prema njenim riječima, oko 50 odsto svjetskih događaja broji do 250 učesnika, što znači da domaći hoteli koji posjeduju taj kapacitet mogu pokriti organizaciju manjih konferencija i kongresa.

Ona je, odgovarajući na pitanje šta je to u ponudi Glavnog grada na šta se treba fokusirati, kazala da Glavni grad posjetiocima zavisno od njihovih interesovanja i vremena koje imaju na raspolaganju može ponuditi mnogo. Osim trenutnih repertoara kulturnih i zabavnih programa gradskih institucija, tu su izleti na teritoriji grada, kao što su mini-izleti do Kučkih korita, Meduna, Duklje i Nemanjinog grada, koji su iz godine u godinu sve sadržajniji i inovativniji.

“Gastronomsko-ugostiteljska scena Podgorice je izuzetno interesantna. Šoping ture su uvijek privlačne gostima. Nezaobilazne posjete vinogradima Plantaža i podrumu Šipčanik, kao i malim vinskim podrumima i seoskim domaćinstvima, manastirima. Aktivnosti poput kajaka u ljetnjem periodu, posjeta Vranjini i krstarenja Skadarskim jezerom”, precizirala je Banjević.

Treba, kako smatra, jasno formirati ponudu gostima, na čemu se posljednjih godina dosta uradilo. Dakle, fokus je na uobličavanju ponude sadržaja koje glavni grad zaista posjeduje, te korišćenju svih njegovih kapaciteta.

“Trenutno u Podgorici raspolažemo sa 40 kategorisanih hotela i ukupno 1,99 hiljada ležaja. Većina hotela je kategorisana sa četiri zvjezdice. Kongresni kapaciteti koji trenutno postoje u Crnoj Gori su većinom u sastavu hotela. Svi oni, ukoliko ih je kategorisalo Ministarstvo održivog razvoja i turizma sa četiri ili pet zvjezdica, što zahtijeva međunarodna tražnja, mogu postati članovi Kongresnog biroa Crne Gore”, objasnila je Banjević.

Sa njima se, kako je dodala, potpisuje „program partnerstva” kojim su definisana prava i obaveze potpisnica. Kongresni biro kroz mrežu svojih promotivnih kanala promoviše kongresne kapacitete i to kroz nastupe na sajmovima, radionice, organizaciju studijskih posjeta, promotivne materijale i online kanale.

Analiza Horwath-a o poslovanju hotelijerstva u Crnoj Gori pokazuje da hoteli središnjeg dijela, uključujući Podgoricu, koja ima i najveći broj hotelskih kapaciteta u središnjem dijelu, posluju uglavnom tokom cijele godine.

“Zato je poslovni prihod hotela te regije veći od nacionalnog prosjeka. U periodu od 2005. do 2014. godine anketirani hotelijeri tog regiona povećali su prosječne godišnje poslovne prihode po sobi 4,3 puta. Hotelijeri te regije ostvaruju najveću profitabilnost od svih anketiranih hotela u Crnoj Gori”, precizirala je Banjević.

Prema njenim riječima, hotelski i slični smještajni kapaciteti čine okosnicu turističke privrede. To nameće potrebu za izgradnjom hotelskih kapaciteta boljih kategorija, što je jedan od ciljeva definisanih strategijom razvoja turizma.

“Dolaskom prestižnih hotelskih brendova Crna Gora će dobiti nov kvalitet hotelske ponude i privući nova ciljna tržišta, jer posjetioci imaju tendenciju da rezervišu brendirane hotele sa kojima su već upoznati”, ocijenila je Banjević.

U sastavu NTO funkcioniše i Kongresni biro, čiji je Banjević direktor.

Ona je, na pitanje na koji način doprinose organizovanju događaja u domaćim hotelima, odgovorila da Kongresni biro posluje od 2008. godine i za sada broji 27 članova, odnosno hotela sa četiri i pet zvjezdica koji raspolažu potrebnom infrastrukturom i agencije specijalizovane za tu vrstu turizma.

“Crna Gora je kao MICE destinacija do sada bila prepoznata po organizaciji motivacionih /incentive/ putovanja, kao i manjih događaja upravo zbog atraktivnosti svoje ponude. Međutim, sa rastućim kapacitetima i neophodnom kongresnom infrastrukturom u hotelima, imamo mogućnosti da budemo domaćin i jednom broju međunarodnih kongresa”, smatra Banjević.

Ona je zaključila da će i u narednom periodu cilj biti da se identifikuju, podstaknu i podrže nacionalne asocijacije i udruženja koja su spremna i sposobna da istaknu kandidaturu za organizaciju međunarodnih kongresa i događaja u Crnoj Gori.


Zvanični sajt turizma Crne Gore