Detaljna pretraga

Stari grad Budva

U spisima se prvi put pominje kod grčkog tragičara Sofokla, a potom i kod Pseudo - Skilaksa, koji navodi da se od Budve do Drača putuje morem dan i noć, a kopnom tri dana.
Stari grad ima i danas tipično srednjovjekovni izgled, jedinstvene arhitektonske i urbanističke cjeline. U njemu je najveća i najdragocjenija nekropola na Jadranu. Ilirski, helenistički, rimski, kasnoantički i ranohrišćanski arheološki slojevi govore o običajima, kulturi i načinu života na ovim prostorima.
Izgrađen je na poluostrvu koje je, prvobitno, bilo ostrvo, ali se kasnije, pješčanim sprudom, spojilo sa kopnom. Opasan je debelim zidinama podignutim u 15. vijeku, koje su pretrpjele više izmjena, a naročito poslije potresa 1667. godine.
Danas, Budva je turistička i kulturna prestonica. Ljeti, stari grad postaje grad- teatar, čitav niz pozornica za mnogobrojna dešavanja, susrete i dobru zabavu. Budvu krasi Citadela, koja je podignuta kao fortifikacijski objekat u srednjem vijeku. Od crkvi, izdvajaju se crkva Sv. Marije in punta iz 840. godine koju su izgradili benediktinci, crkva Sv. Save Jerusalimskog, crkva Sv. Trojice, koja je izgrađena 1804. godine.

Informacije o lokaciji

  • Region: Primorski region
  • Mjesto: Budva
  • Adresa: Stari grad Budva

Zvanični sajt turizma Crne Gore