Privatnost i zaštita ličnih podataka

Kada pretražuješ web stranicu www.montenegro.travel to radiš anonimno, ne prikupljamo lične podatke.

1. Šta su podaci o ličnosti?

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta. Tipovi podataka o ličnosti koji su obuhvaćeni ovim Obavještenjem su, na primjer: osnovni podaci, podaci o približnoj lokaciji, podaci o komunikaciji sa korisnikom.

Osnovni podaci: ime i prezime, adresa, adresa elektronske pošte, pol, datum rođenja.

Podaci o približnoj lokaciji predstavljaju automatski generisane podatke unutar javne mobilne komunikacione mreže. Oni pokazuju s kojom baznom stanicom se povezao uređaj korisnika. S obzirom na raspored mobilnih baznih stanica, kao i okvirno područje pokrivanja mobilnim signalom jedne bazne stanice, na posredan način, ti podaci predstavljaju približnu geografsku lokaciju korisnikovog mobilnog uređaja.

Podaci o komunikaciji sa korisnikom su podaci koji nastaju prilikom komunikacije između Nacionalne turističke organizacije Crne Gore i naših korisnika, u vidu korisničkih upita, žalbi, zahtjeva (pisana ili elektronska komunikacija), podaci nastali kao rezultat odgovora na pozive/poruke u vezi s korišćenim uslugama ili drugim zahtjevima.

2. Svrha i osnova obrade podataka

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore  prikuplja i obrađuje tvoje lične podatke samo na osnovu pristanka, a u skladu sa važećim zakonskim propisima i Opštom uredbom o zaštiti ličnih podataka (GDPR).

Ona podrazumijeva svaku radnju ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano s podacima o ličnosti, kao što su: prikupljanje, bilježenje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili mijenjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Podaci se prikupljaju za sljedeće:

 • slanje elektronskih obavještenja, vijesti, priča, newslettera
 • saradnju na poslovnim događajima u organizaciji ili suorganizaciji NTO CG, vođenje evidencije o učesnicima takvih poslovnih događaja 
 • vođenje evidencije o medijima zainteresovanim za studijsku posjetu Crnoj Gori
 • omogućavanje pristupa biblioteci medija,
 • omogućavanje dostavljanja turističkih ponuda 
 • učešće u nagradnim igrama,
 • segmentaciju posjetilaca www.montenegro.travel i primalaca elektronskih obaviještenja, vijesti, priča, newsletter-a za pružanje sadržaja od interesa pojedinačnih online korisnika,
 • prikazivanje oglasa na teme za koje su online korisnici već ranije pokazali interesovanje
 • kolačiće za aktivnosti na web portalu www.montenegro.travel, kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo za posjetioce web stranice 
 • podatke koje automatski prikuplja analitika web stranice,
 • slanje elektronskih obavještenja, vijesti, biltena, saopštenja za javnost, najava konferencija za štampu itd. medijima i štampi.

3. Ugovorna obrada ličnih podataka

NTO CG može povjeriti pojedinačne poslove u vezi sa tvojim podacima drugim osobama (ugovornim obrađivačima). Ugovorni obrađivači mogu obrađivati ​​povjerljive podatke samo u ime NTO CG, u okviru njenih ovlašćenja u skladu sa svrhama definisanim u ovoj Politici privatnosti.

Obrađivači podataka o ličnosti jesu fizička ili pravna lica koja obrađuju podatke o ličnosti u ime Nacionalne turističke organizacije Crne Gore, a koje je Nacionalna turistička organizacija Crne Gore obredila kao obrađivače po osnovu međusobne poslovne saradnje. Oni nemaju pravo da obrađuju podatke o ličnosti koji su im dostavljeni u druge svrhe osim za obavljanje poslova koje im dodeljuje Nacionalna turistička organiozacija Crne Gore, a po osnovu međusobne poslovne saradnje. Obrađivači su dužni da se pridržavaju svih uputstava koje je dala Nacionalna turistička organizacija Crne Gore.

Ugovorni obrađivači sa kojima NTO CG sarađuje su:

 • pružaoci hotelskih i prevoznih usluga, turistički vodiči, organizatori i suorganizatori poslovnih događaja;
 • pružaoci obrade podataka i analitike;
 • osobe koje održavaju IT sistem;
 • pružaoci alata za slanje e-pošte i automatizaciju marketinga;
 • pružaoci sistema upravljanja odnosima s klijentima;
 • ponuđači rješenja za web oglašavanje;
 • advokatske firme i drugi pružaoci pravnih savjetnika.

NTO CG neće prosleđivati prikupljene lične podatke neovlašćenim trećim osobama.

Ugovorni obrađivači mogu obrađivati ​​lične podatke samo u skladu s upustvima NTO CG  i ne smiju koristiti lične podatke za ispunjenje bilo kakvog sopstvenog interesa.

4. Prekogranični tokovi ličnih podataka

Po pravilu, Nacionalna turistička organizacija Crne Gore nema praksu da prenosi podatke o ličnosti korisnika u druge države koje su van liste država sa obezbijeđenim primjerenim nivoom zaštite podataka o ličnosti. Smatra se da je primjereni nivo zaštite obezbijeđen u državama Evropske unije, kao i u onim džavama za koje je Evropska unija utvrdila da obezbjeđuju primjereni nivo zaštite.

5. Sigurnost

NTO CG ima vrlo ozbiljan pristup sigurnosti podataka. Koristi odgovarajući nivo zaštite i uspostavila je elektronske i administrativne mjere kojima štiti prikupljene podatke od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa prenesenim ličnim podacima, uskladištene ili na drugi način obrađene.

Prioritet NTO CG jeste da izgradi i održi povjerenje između nas i naših korisnika. Stoga je zaštita naših sistema i podataka o ličnosti veoma važna i za naše korisnike i za našu kompaniju. U skladu sa zahtjevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i po osnovu najboljih praksi, NTOCG preduzima neophodne mjere kako bi osigurao bezbjednost podataka o ličnosti korisnika.

6. Tvoja zakonska prava

Kao osoba na koju se lični podaci odnose, imaš određena prava u odnosu na lične podatke koje o tebi prikuplja NTO CG. Sljedeća lista sadrži informacije o tvojim pravima koja proizlaze iz važećih zakona o zaštiti podataka:

 • Korisnik ima pravo da od NTOCG traži informaciju o tome da li obrađuje njegove/njene podatke o ličnosti.
 • Ukoliko podaci o ličnosti korisnika nisu tačni, korisnik ima pravo da zahtijeva da se oni isprave. 

Primjeri:

 • korisnik je promijenio adresu perbivališta i želi da se informacije o novoj adresi unesu u bazu podataka kompanije NTOCG;
 • korisnik je utvrdio da je napravljena greška u unošenju njegovog/njenog imena nakon zaključenja ugovora i ima pravo da podnese zahtjev za ispravljanje greške.
 • Pravo na ograničenje: Možeš zatražiti da NTO CG ograniči obradu tvojih ličnih podataka ako je obrada nezakonita i zahtijevaš ograničenje obrade umjesto brisanja tvojih ličnih podataka,
 • Pravo na povlačenje pristanka: Ako se obrada tvojih ličnih podataka zasniva na saglasnosti, takvu saglasnost možeš povući u bilo kom trenutku. Pristanak možeš povući na isti način na koji je dobijen. 
 • Pravo na brisanje: Od NTO CG možeš zatražiti brisanje ličnih podataka ako:
  •  korisnik je povukao saglasnost na kojoj se zasniva obrada ličnih podataka i ne postoji drugi pravni osnov za obradu tih podataka;
  • korisnik je podnio prigovor na obradu podataka o ličnosti koja se vrši u svrhu direktnog marketinga, a pritom nema drugih zakonskih osnova za obradu tih podataka;
  • ukoliko su lični podaci koji se odnose na dotičnog korisnika obrađeni nezakonito;
  • podaci o ličnosti više nisu neophodni za svrhe za koje su prikupljeni ili obrađivani;
  • podaci o ličnosti moraju da budu izbrisani od strane NTOCG u pogledu ispunjavanja zakonskih obaveza koje proističu iz zakona Crne Gore.

 

7. Zadržavanje ličnih podataka

Kompanija NTOCG čuva podatke o ličnosti korisnika onoliko dugo koliko je opravdano, a u svrhe navedene u ovom Obavještenju o privatnosti ili onoliko koliko je potrebno da bismo ispunili obaveze u skladu s relevantnim zakonima.

NTO CG može zadržati tvoje lične podatke u skladu sa sljedećim principima:

 • u skladu sa zakonom, sporazumom ili našim zakonskim obavezama; ili
 • sve dok je to potrebno za svrhe za koje je prikupljeno i za obradu, ili duže ako je to potrebno bilo kojim sporazumom ili važećim zakonodavstvom, ili u statističke svrhe, uzimajući u obzir odgovarajuće sigurnosne mjere,
 • do otkazivanja pristanka za obradu ličnih podataka u određenu svrhu.

Obavještenje o privatnosti može biti izmijenjeno ili dopunjeno usled izmjena važećeg zakonodavstva, na inicijativu NTOCG, korisnika ili nadležnih organa.

Preporučuje se da korisnici redovno provjeravaju najnoviju verziju Obavještenja o privatnosti podataka na našoj internet stranici.

8. Amandmani

Sve izmjene i dopune politike ličnih podataka biće objavljene na www.montenegro.travel.

Otkrij jedinstvenu Crnu Goru

Od juga do sjevera za jedno popodne. Crna Gora ti daje priliku da za kratko vrijeme osjetiš njenu dušu i autentičnost.

Istraži destinaciju tokom cijele godine

Mala zemlja, nevjerovatne raznolikosti.

Putuj odgovorno

Da li znaš? Crnogorske vlasti su 1991. godine usvojile deklaraciju kojom je Crna Gora postala prva ekološka država na svijetu.

Postavke privatnosti

Ovdje ćeš pronaći pregled vrsta kolačića koji se koriste na web stranici. Svoj pristanak možeš postaviti za svaku kategoriju pojedinačno.

Pristupačnost web sajtaCTRL + U

Restartuj

Prečica za tastaturu

Ctrl+U Prikaži opcije dostupnosti
Ctrl+Alt+K Prikaži indeks web sajta
Ctrl+Alt+V Prelazak na glavni sadržaj
Ctrl+Alt+D Povratak na glavnu stranu
Esc Zatvori modalni prozor/meni
Tab Pomjeri/prebaci fokus na sljedeći element
Shift+Tab Pomjeri/prebaci fokus na prethodni element
Enter Potvrdi/Klikni na fokusirani element
Preslednica Označi/ukloni označeno polje