Detaljna pretraga

Stari grad Bar

Nekoliko objekata kao što su: amam, barutana, Sat-kula, nastali su u tursko doba, kao i akvadukt kojim je Stari Bar snabdijevan pitkom vodom.

U gradu se nalazi i nekoliko ostataka sakralnih objekata iz srednjeg vijeka: crkva Sv. Teodore (kasnije crkva Sv. Đorđa), crkva Sv. Nikole (kasnije crkva Sv. Marka), crkva Sv. Venerande i crkva Sv. Katarine.

Položaj Starog Bara pruža priliku posjetiocima da sa zidina starih bedema dožive panoramu zelenog barskog polja, novog dijela grada, luke, otvorenog mora i masiva planine Rumije. Posebnu atrakciju Starog Bara predstavlja pjaca, gdje prodavci obučeni u tradicionalne nošnje ovog kraja nude kupcima domaće proizvode kao što su: agrumi, masline, barsko maslinovo ulje, sir i razne domaće rukotvorine.

Informacije o lokaciji

  • Region: Primorski region
  • Mjesto: Bar
  • Adresa: Stari Bar

Zvanični sajt turizma Crne Gore