Detaljna pretraga

Stari grad, Ulcinj

Stari grad je jezgro kulturno-istorijske baštine Ulcinja. Na gornjem platou tvrđave, odmah do sjeverne kapije nalazi se muzejski kompleks grad. Na tom prostoru su i najzanimljiviji spomenici ulcinjske istorije. Tu je i crkva-džamija pretvorena u muzej u kojoj su izloženi svi nalazi iz Starog grada. Naročito su vrijedni pažnje: antičko postolje sa grčkim natpisom boginji Artemidi, jedna antička kameja sa predstavom boginje Atine sa kacigom, dvije sjekire iz bronzanog doba skadarsko-dalmatinskog tipa. U lapidarijumu su izloženi jonski kapitel, djelovi ciborijuma iz Male crkve iz IX vijeka i predmeti iz turskog perioda.Odmah iza muzeja nalazi se Kula Balšića čiji se prostor danas koristi za galeriju. Ispred nje je mali trg, nekada Trg robova ograđen kazamatima (voltovima) revelina. Na ulazu je rampa revelina, a na suprot njemu visoki zid Balani iz mletačkog doba. Ispred ulaza u muzej je turska česma iz 1749. godine.

U blizini se nalazi i Etnološki muzej sa izrazito o bogatom zbirkom eksponata. Mnogim uličicama se dolaz do donjeg platoa tvrđave. Na njemu se Ispred južnog ulaza u grad nalaze temelji pravoslavne Bogorodične crkve iz XII vijeka, koja je kasnije pretvorena u katoličku crkvu sv. Marka.

Nešto dalje se nalazi turska barutana iz XVIII vijeka pokrivena nepravilnom kalotom. Na mjestu gdje se danas nalazi Palata Venecija postojali su ostaci građevine, za koju se pretpostavlja da je bila sjedište upravitelja grada za vrijeme mletačke vladavine. Zbog svoje ljepote i funkcionalnosti i kasniji vladari su Palatu koristili kao dvor.

Nedaleko od Palate Venecije nalaze se Dvori Balšića koje, u stvari, čini velika mletačka zgrada.

Ulcinjski Stari grad ugostio je kao zarobljenika i čuvenog španskog pisca Migela de Servantesa koji je nakon toga napisao svjetski poznat roman „Don Kihot“. Pošto se grad zvao Cita di Dolcinio, Servantes je za svog junaka “Don Kihota“ namijenio ljubavnicu Dulcineu koja je nosila ime grada u kome je bio zarobljen 5 godina. I dan danas u Ulcinju postoji trg na kome su se nekad okupljali robovi i tu trgovali, a zove se Trg robova ili Servantesov trg.

Informacije o lokaciji

  • Region: Primorski region
  • Mjesto: Ulcinj
  • Adresa: Stari grad, Ulcinj

Zvanični sajt turizma Crne Gore