Detaljna pretraga

Odma

Dvije rijeke bogate ribom u blizini omogućavale su uslove za život u ovom kraju u srednjem kamenom dobu -mezolitu. Među pronađenim predmetima, ovdje se izdvajaju harpuni od jelenjeg roga, glineno posuđe, uglačane kamene alatke i kosti pripitomljenih životinja, koje pripadaju prvom od sedam slojeva kulture u njoj.

Informacije o lokaciji

  • Region: Sjeverni region
  • Mjesto: Plužine
  • Adresa: Pluzine

Zvanični sajt turizma Crne Gore