Detaljna pretraga

Kanjon Drage

Rijeka Draga je desna pritoka Tare, duga 11,2 km i nastaje od više izvora ispod vrhova Ljubišnje. Protiče kroz uzan i divlji kanjon dubok i 800 m. Ponornica je i na svom toku ima dva vodopada. Kod ušća Drage u Taru nalazi se snažan izvor Turska glava, a nešto niže i izvor Kućišta.

Informacije o lokaciji

  • Region: Sjeverni region
  • Mjesto: Pljevlja
  • Adresa: Kanjon Drage

Zvanični sajt turizma Crne Gore