Detaljna pretraga

Dulovine

Sve biljne vrste su obilježene latinskim, a djelimično i narodnim nazivima, koji su zbog neizučenosti uglavnom uzeti iz literature prema radovima : D. Simonovića, V.Pulevića, R. Lakušića i Č. Šilića. U Bašti se vodi kartoteka i baza podataka kroz koje se prati morfologija i fenofaze pojedinih biljaka. Formiran je i Herbar koji je, zbog pomanjkanja prostora, predat Nacionalnom parku Biogradska gora. Postojeću Bazu podataka aktuelizira i modernizuje PMF Fakultet iz Podgorice. Bašta raspolaže bibliotekom, VHS kazetama, diapozitivima i zbirkom fotosa. U bašti, koliko je to bilo moguće, nastojalo se za pojedine grupacije biljaka, imitirati uslove njihovih prirodnih staništa.

Nastojanje osnivača bašte je da edikuju i doprinesu očuvanju genofonda i pruže osnovu za naučna istraživanja uz oslonac na Prirodno matematički fakultet, Prirodnjački muzej, Zavod za zaštitu prirode. Održavaju se stalne veze i razmjenjuju iskustva sa drugim Botaničkim baštama, institucijama i pojedincima iz struke.

Informacije o lokaciji

  • Region: Sjeverni region
  • Mjesto: Kolašin
  • Adresa: Botanička bašta Dulovine

Zvanični sajt turizma Crne Gore