Detaljna pretraga

Arboretum Grahovo

Botanički fond ima 127 vrsta drveća, žbunja i povijuša, od kojih su 33 autohtone, a 94 alohtone, što je posebna vrijednost ovog spomenika prirode.

Informacije o lokaciji

  • Region: Centralni region
  • Mjesto: Nikšić
  • Adresa: Grahovo polje

Zvanični sajt turizma Crne Gore