barer
barer
prijavi smještaj

Granični prelazi

Vazdušni: Aerodrom Podgorica (TGD) i Aerodrom Tivat (TIV) - www.montenegroairports.com - Kako do nas avionom?

Drumski: sa Srbijom (Ranče, Čemerno, Dobrakovo, Kula, Draženovac, Vuče), sa Albanijom (Božaj, Sukobin, Grnčar), sa BiH (Sitnica, Ilino brdo, Vraćenovići, Krstac, Nudo, Šćepan Polje, Metaljka, Šula), sa Hrvatskom (Debeli brijeg, Kobila) - Kako do nas automobilom?, Kako do nas autobusom?

Željeznički: sa Srbijom i Albanijom (Tuzi) - Kako do nas vozom?

Pomorski: luke Bar, Budva, Kotor, Zelenika, Risan - Kako do nas brodom?

VIZNI REŽIM - www.mvpei.gov.me

Vizni režim za strane državljane

Vizni režim za državljane Crne Gore

PRIJAVA BORAVKA

Tokom boravka u Crnoj Gori u obavezi ste da izvršite prijavu i odjavu vašeg boravka.

Ukoliko boravite u hotelu, privatnom smještaju ili drugom ugostiteljskom objektu vaš domaćin je dužan prijaviti boravak za vas u roku od 12 časova od vašeg dolaska i izvršiti odjavu vašeg boravka.

Ukoliko ste stranci, i u Crnoj Gori boravite u u turističke svrhe, a ne koristite usluge davaoca smještaja, možete prijaviti boravak lokalnoj turističkoj organizaciji ili policiji u mjestu u kojem boravite, odnosno preko nadležnog organa lokalne uprave u roku od 24 časa od dolaska.

Ukoliko u Crnoj Gori boravite u više opština, dužni ste prijaviti boravak u svakoj opštini u kojoj ostajete duže od 24 časa.

Prijava je predmet kontrole!

PRELAZAK GRANICE VAN GRANIČNIH PRELAZA

Ukoliko planirate planinarsku turu koja uključuje prelazak granice van graničnih prelaza (npr. na Prokletijama, Hajli, Ljubišnji, Kamenoj Gori, Magliću, Orjenu…) potrebno je da ispoštujete zakonsku proceduru.

Neophodno je da zahtjev za prelazak van graničnog prelaza uputite nadležnoj instituciji, odnosno graničnoj policiji zemlje iz koje izlazite. Granična policija zemlje izlaza preduzeće sve potrebne mjere kako bi obezbijedila vaš nesmetan prelazak.

Prilikom planiranja izlaza iz Crne Gore preko granice mimo zvaničnih graničnih prelaza, uputite zahtjev Ispostavi granične policije koja je nadležna za taj reon (kontakt u dodatku) i oni će Vam pravovremeno dostaviti povratnu informaciju. Nadležna organizaciona jedinica granične policije će, u saradnji sa graničnom policijom susjedne države, obezbijediti sve potrebne uslove za vaš nesmetan i siguran prelazak i o tome Vas obavijestiti.

Zahtjev se može podnijeti za grupe kao i za individualne prelaske granice.

Ukoliko niste sigurni kojem reonu pripada oblast za koju prilažete zahtjev, molimo da Vaš zahtjev pošaljete putem mail aderese na: direktor@policija.me ili sefkabineta@policija.me.

Uz popunjen formular potrebno je poslati i skeniranu putnu ispravu takođe putem maila ili faksa.

Zvanični sajt turizma Crne Gore