barer
prijavi smještaj

Proširićemo kupališne resurse u Herceg Novom

16.01.2018.

Javno preduzeće Morsko dobro namjerava da u narednom periodu kroz zaključivanje dugoročnih investicionih ugovora obezbijedi gradnju novih kupališta na području hercegnovske Opštine, u cilju proširenja plažnih resursa srazmjerno rastu smještajnih kapaciteta.

Upravljanje plažama i kupalištima jedan je od prioriteta tog preduzeća, koje pored uređenja, opremanja i standardizacije postojećih prirodnih i izgrađenih plaža, obuhvata i izgradnju i uređenje novih kupališta, saopštili su njegovi predstavnici Radiju Jadran.

Oni su objasnili da će u narednom periodu uslijediti izgradnja i uređenje druge faze kupališta Rafaele, kupališta u zapadnom dijelu Kumboru na lokalitetu Marov potok, kao i sa istočne strane Kraljevog mula.

Uslijediće i gradnja i uređenje kupališta u središnjem dijelu Đenovića, po tri u Baošićima i Kamenarima, četiri u Bijeloj i jednog u uvali Malo Rose.

Ugovoreni rok za završetak svake pojedinačne investicije je od godinu do pet, što podrazumijeva i pribavljanje građevinske dozvole i izradu projektne dokumentacije.

Morsko dobro je, od novih objekata obalne infrastrukture čija je gradnja u toku, zaključilo ugovore sa kompanijom Azmont Investments za gradnju marine u Kumboru, OHM Mamula za pristanište na Mirištu i Imperio Holding Limited za luku na lokalitetu Lazaret u Meljinama.

Morsko dobro je do kraja prošle godine zaključilo ukupno 1,35 hiljada ugovora i ostvarilo prihod od naknade za korišćenje morskog dobra od 6,89 miliona eura.

Ostvareni prihod je na nivou iz 2016. godine.

U skladu sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, Morsko dobro prihod dijeli po pola sa šest primorskih opština, odnosno tom preduzeću i lokalnim upravama u ovom slučaju pripada po 3,45 miliona eura.

„Ukupan prihod od zakupa morskog dobra na teritoriji Opštine Herceg Novi u prošloj godini iznosio je 777,22 hiljade eura, od čega je polovina u skladu sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave preneseno direktno u opštinsku kasu, i to 388,61 hiljadu eura“, kazali su predstavnici Morskog dobra.

Oni su dodali da je u 2016. godni ostvaren prihod od 727,89 hiljada eura, odnosno direktno na račun Opštine je uplaćeno 363,95 hiljada eura.

Morsko dobro je, imajući u vidu značajne iznose prenesenih sredstava od naknade primorskim opštinama i činjenicu da komunalni red u zoni morskog dobra nije na zadovoljavajućem nivou, pokrenulo postupak izmjene zakonskih rješenja.

Predlog je da se od 50 odsto sredstava koja se prenose lokalnim upravama Herceg Novog, Kotora, Tivta, Budve, Bara i Ulcinja, 20 odsto usmjeri direktno komunalnim preduzećima u tim opštinama, zbog efikasnijeg održavanja čistoće, zelenih površina i bujičnih kanala u zoni morskog dobra.

Zakonom o finansiranju lokalne samouprave i ugovorom o korišćenju i namjeni prihoda od naknada za korišćenje morskog dobra definisano je da lokalne samouprave sredstva namijene za finansiranje redovnog cjelogodišnjeg obavljanja komunalnih djelatnoti u zoni morskog dobra.

Iz Morskog dobra su podsjetili da je obavezno sveobuhavtno održavanje čistoće i komunalnog reda u zoni morskog dobra, sezonsko i vansezonsko čišćenje i održavanje kupališta, koja nijesu ustupljena na korišćenje, sa posebnom pažnjom u zimskom periodu.

 

Izvor: RTCG


Zvanični sajt turizma Crne Gore