barer
prijavi smještaj

Održano predavanje "Mjesto Crne Gore u međunarodnom turizmu"

14.12.2017.

Danas je održano predavanje prof. dr Slobodana Unkovića, emeritusa na Univerzitetu Mediteran. Predavanje je održano na temu "Mjesto Crne Gore u međunarodnom turizmu" i tom prilikom uvaženom profesoru je uručena povelja za doprinos razvoju Fakulteta za turizam i Univerziteta Mediteran. Povelju je uručio predsjednik Univerziteta Mediteran, dr Duško Knežević, a prisutne su pozdravili rektor Univerziteta, prof. dr Janko Radulović i dekanica Fakulteta za turizam, prof. dr Silvana Đurašević.

Profesor Unković je jedan od osnivača Fakulteta za turizam Univerziteta Mediteran, prvog fakulteta u okviru pomenutog Univerziteta i prvog privatnog fakulteta u Crnoj Gori, gdje i dalje predaje na magistarskim i doktorskim studijama.

Na današnjem predavanju, profesor Unković je istakao značaj postojećih i budućih investicija u turizmu, zadržavanje postojećih i osvajanje starih-novih tržišta, među kojima ističe tržište Velike Britanije i kao novo, tržište Kine. Profesor je istakao da svaki segment u turizmu Crne Gore bilježi vidljivi napredak. Posebnu pažnju je posvetio značaju obrazovanja kadrova, kao glavnom resursu na kome treba da počiva budući razvoj.  

U izlaganju se posebno obratio prisutnim turističkim poslenicima sa preporukom da Crna Gora kreira zajednički turistički proizvod sa državama u regionu, kako bi bila atraktivna za udaljena emitivna područja.

Prof. dr Slobodan Unković je redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i profesor emeritus Singidunum Univerziteta u Beogradu. Studirao je na Stenford Univerzitetu i bio na specijalizaciji u Velikoj Britaniji i Italiji. Počasni je profesor državnog moskovskog Univerziteta “Lomonosov” i Ženmin Univerziteta u Pekingu. Profesor Unković je počasni doktor Linkoln Univerziteta u Oklandu, SAD i Univerziteta Mediteran u Podgorici. Bio je dekan Ekonomskog fakulteta u Beogradu i rektor Univerziteta u Beogradu.

Publikovao je veliki broj naučnih radova iz oblasti ekonomije, menadžmenta i turizma. Sa Svjetskom turističkom organizacijom, koja ima stolicu u Ujedinjenim nacijama, sarađuje preko 40 godina, kao saradnik i ekspert. Ova organizacija uručila je profesoru Unkoviću specijalno priznanje za doprinos razvoju turizma u svijetu, njegovom održivom razvoju i obrazovanju kadrova u turizmu. Svečanost ovim povodom, na kojoj su učestvovali najviši funkcioneri ove organizacije i 33 ambasadora iz evropskih zemalja u Španiji, održana je 23.10.2017. u Madridu. Naconalna turistička organizacija Crne Gore u okviru ovogodišnjih priznanja WBA, profesoru je uručila posebno priznanje za razvoj u obrazovanju kadrova u turizmu i unapredjenje regionalnog razvoja.

Profesor Unković bio je predsjednik Skupštine Republike Srbije, potpredsjednik Vlade, ministar za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije i ambasador Savezne Republike Jugoslavije u NR Kini.

Predavanju su prisustvovali predstavnici Vlade Crne Gore, sektora turizma, nauke, prosvjete, privrednici i studenti Univerziteta Mediteran.

 

Izvor: Portal Analitika


Zvanični sajt turizma Crne Gore