barer
prijavi smještaj

Budva dobija 10 hotela sa ekološkim sertifikatom

15.12.2017.

Opština i Turistička organizacija Budve priključili su se UNDP projektu "Razvoj niskokarbonskog turizma i 6. decembra objavili zajednički poziv za hotele i apartmane koji žele da unaprijede poslovanje u skladu sa smjernicama očuvanja životne sredine i racionalnog korišćenja resursa.

"Odziv privrednika na ovaj poziv bio je dvostruko veći od očekivanog i do kraja prijavnog roka koji je trajao do 13. decembra prijavilo se čak 10 hotela i apartmana, umjesto inicijalno planiranih pet. Imajući u vidu značaj koji ovakva inicijativa ima za Budvu, donijeta je zajednička odluka na nivou sve tri institucije da se izađe u susret svim zainteresovanim i da se program podrške proširi na 10 kandidata", saopštili su iz Opštine Budva, navodeći da će deset prijavljenih hotela i apartmana dobiti finansijsku podršku u smislu oslobađanja od plaćanja revizorskog pregleda, registracije i članarine, što će biti obezbijeđeno iz fondova partnera u inicijativi. Već od početka naredne godine, počinju aktivnosti tehničke podrške za usaglašavanje sa kriterijumima za obje sertifikacione šeme EU Eko znak i Travelife, kako bi do naredne turističke sezone Budva bila prepoznata po ekološkom smještaju.

"Ovakvom ekološkom akcijom značajno se postiže održivi turistički razvoj, ali se istovremeno i otvaraju mogućnosti saradnje sa globalnim tur-operatorima koji posebno vrednuju ekološke sertifikate. Pored toga, eko-sertifikovani smještaji otvaraju sebi mogućnosti i za dolazak individualnih turista sa emitivnih tržišta zapadne i sjeverne Evrope, kao i udaljenih emitivnih tržišta koji su ekološki svjesni i cijene napore koje izdavaoci smještaja čine u tom smjeru", naveli su iz opštine.

Pored finansijske i tehničke podrške, eko sertifikovani hoteli će dobiti i dodatnu promotivnu podršku, jer biti prepoznatljiv na globalnom tržištu znači spremnost na promjene, uvođenje inovacija i odgovornost u poslovanju.

Izvor: Dnevne novine


Zvanični sajt turizma Crne Gore