barer
prijavi smještaj

Završna konferencija projekta „Tematske rute Hercegove zemlje“

30.11.2017.

Završna konferencija projekta prekogranične saradnje Crne Gore i Bosne i Hercegovine „Tematske rute Hercegove zemlje“ održana je u Ljubuškom u Bosni i Hercegovini. Ispred Ministarstva održivog razvoja i turizma na konferenciji je govorio Zvonko Saveljić, rukovodilac Direkcije za posebne oblike turizma i turističku infrastrukturu. 

Projekat tematskih ruta finansiran je od strane EU u visini 85% sredstava, a kompletan projekat vrijedan je 466.000 eura, dok je vrijednost za Crnu Goru bila 197.000 eura od čega je Ministarstvo održivog razvoja i turizma obezbijedilo 16.000 eura. 

Projekat je sproveo Centar za inicijative iz oblasti održivog turizma (CSTI), a podržan je od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore, Razvojne agencije Županije Zapadno-hercegovačke, Opštine Ljubuški i JU za razvoj turizma „Radmilja“ iz Bosne i Hercegovine. 

Cilj projekta je predstavljanje tradicionalnih i kulturno-istorijskih atrakcija u Crnoj Gori i zapadnoj Hercegovini. U Crnoj Gori projekat obuhvata djelove teritorija sedam opština – Kotora, Herceg Novog, Nikšića, Šavnika, Plužina, Žabljaka i Pljevalja. Obilaskom rute koja je prikazana u brošurama i mapama pripremljenim za projekat, turisti će moći da posjete istorijske tvrđave, karavanske puteve, crkve, nekropole stećaka i vidikovce, kao i etno sela, restorane i seoska domaćinstva. Očekuje se da ovaj projekat doprinese sveukupnom razvoju područja u okviru rute, ali i regionalnom razvoju kroz plasman domaćih proizvoda i zapošljavanje.


Zvanični sajt turizma Crne Gore