barer
prijavi smještaj

Novogodišnji „Bjelopoljski bazar”

17.11.2017.

Turistička Organizacije Bi­je­log Po­lja, Se­kre­ta­ri­ja­t za ruralni i održivi razvoj opštine Bijelo Polje, Cen­tar za kul­tu­ru Bijelo Polje, TA „Rams", Se­kre­ta­ri­ja­t za pred­u­zet­ni­štvo i eko­nom­ski raz­voj, Kancelarija za mlade organizuju: „BJELOPOLJSKI NOVOGODIŠNJI BAZAR’’,  29. i 30. decembra, na glavnom gradskom trgu sa početkom u 11h.

„Bjelopoljski bazar’’ je manifestacija na kojoj se promovišu tradicionalne vrijednosti, poput domaće radinosti, kuhinje, starih zanata, narodnih rukotvorina kao i ponuda naših hotela, restorana, svih subjekata zaposlenih u turističkom sektoru.

Ovaj bazar kreativnosti održava se u organizaciji TOBP od 2013. godine i osmišljen je kao prodajna izložba koja treba da predstavi kulturu i tradiciju ovih prostora, preko svojih ručno rađenih višenamjenskih i unikatnih predmeta iz svih oblasti primijenjene umjetnosti, rukotvorina i modnog dizajna, suvenira i domaće radinosti kao i smeštajnih kapaciteta u turističkom sektoru. Kupovinom proizvoda posjetioci daju doprinos očuvanju tradicije, starinskih i umetničkih zanata. 

Učesnicima „Bjelopoljskog bazara’’ će biti obezbijeđeni besplatni štandovi. Svi zainteresovani se mogu prijaviti do 20.12.2017. 

 


Zvanični sajt turizma Crne Gore