barer
prijavi smještaj

Intenzivno raditi na povećanju broja turista

26.10.2017.

Nacionalna turistička organizacija (NTO) će, usvajanjem strateškog marketing plana za narednih pet godina, intenzivno raditi na povećanju broja dolazaka turista sa prioritetnih emitivnih tržišta, kao i na diverzifikaciji i inovaciji proizvoda i produženju turističke sezone.

Direktorica NTO-a, Željka Radak Kukavičić, je na Turističkom forumu Crne Gore koji je juče počeo u Petrovcu, saopštila da je plan da se intenzivno radi na povećanju broja dolazaka turista prvenstveno sa tržišta Njemačke, Velike Britanije, Poljske, Rusije, Francuske, Austrije, jačanju brenda, kao i podizanju efikasnosti upravljačke mreže u destinaciji.

Iz NTO-a je saopšteno da je tema prvog dana foruma, koji organizuje ta organizacija i koji traje do petka, bila Destinacijska menadžment organizacija.

Državni sekretar Ministarstva održivog razvoja i turizma, Damir Davidović, podsjetio je na uspješne rezultate ostvarene tokom prethodne ljetnje turističke sezone, ocijenivši da će Crna Gora uskoro dobiti strateški marketing plan koji će definisati smjernice za dalji turistički razvoj.

„Za efikasno sprovođenje strategije potrebne su jake destinacijske menadžment organizacije koje će dalje raditi na kreiranju ponude, saradnji sa privredom, razvoju specifičnih turističkih proizvoda“, dodao je Davidović.

Predsjednik izvršnog odbora NTO-a, Predrag Jelušić, rekao je da se kvalitetan destinacijski menadžment mora baviti svim onim elementima koji čine kvalitetan turistički proizvod.

Ti elementi, kako je kazao, podrazumijevaju istraživanje, stvaranje kvalitetne ponude, promociju i prodaju proizvoda, praćenje konkurencije, razvoj brenda, stalno jačanje imidža.

„U tom dijelu vidim veliku priliku da se kroz izradu marketing strategije ove aktivnosti urede i daju svoj puni efekat u kvalitetnoj i organizovanoj valorizaciji svih segmenata turističke ponude“, naveo je Davidović.

Profesor sa Fakulteta za biznis i turizam iz Budve, Ivo Županović, održao je predavanje o konceptu destinacijskog menadžmenta koji podrazumijeva integralan, proaktivan pristup u upravljanju, kao i poboljšanje efikasnosti i jačanje turističkih organizacija na svim nivoima.

Na skupu je ocijenio da Strategija razvoja turizma do 2020. godine predstavlja odličan okvir za upravljanje turističkom destinacijom.

Forum je okupio oko 100 predstavnika nacionalnih i lokalnih turističkih organizacija iz Crne Gore i Srbije, Privredne komore Vojvodine, turističke privrede, Ministarstva održivog razvoja i turizma i Crnogorskog turističkog udruženja (CTU).


Zvanični sajt turizma Crne Gore