barer
prijavi smještaj

Počeo III Turistički forum Crne Gore

25.10.2017.

U organizaciji Nacionalne turističke organizacije Crne Gore III Turistički forum Crne Gore počeo je danas u Petrovcu i trajaće do petka.

Tema prvog dana foruma bila je Destinacijska menadžment organizacija budući da predstavlja  model dobre prakse koji primjenjuju brojne razvijene tržišne ekonomije u svom upravljanju destinacijom.

U uvodnom dijelu foruma govorili su državni sekretar Ministarstva održivog razvoja i turizma Damir Davidović, predsjednik Izvršnog odbora NTO CG Predrag Jelušić i direktorica Nacionalne turističke organizacije Crne Gore Željka Radak Kukavičić.

Državni sekretar Davidović se u svom obraćanju osvrnuo na uspješne rezultate ostvarene tokom prethodne ljetnje turističke sezone i istakao da će Crna Gora uskoro dobiti i Strateški marketing plan koji će definisati smjernice za dalji turistički razvoj. „Za efikasno sprovođenje Strategije potrebne su jake destinacijske menadžment organizacije koje će dalje raditi na kreiranju ponude, saradnji sa privredom, razvoju specifičnih turističkih proizvoda itd“, dodao je on.

Direktorica Radak Kukavičić istakla je da shodno očekivanom usvajanju Strateškog marketing plana za narednih pet godina, plan Nacionalne turističke organizacije da u narednom periodu intenzivno radi na povećanju broja dolazaka turista sa prioritetnih emitivnih tržišta i segmenata prvenstveno sa tržišta Njemačke, Velike Britanije, Poljske, Rusije, Francuske, Austrije, kao i na diversifikaciji i inovaciji prozivoda, produženju turističke sezone, jačanju brenda i poziciji na međunarodnom turističkom tržištu, kao i podizanju efikasnosti upravljačke mreže u destinaciji.

Predsjednik izvršnog odbora NTO CG Predrag Jelušić rekao je da se kvalitetan destinacijski menadžment mora baviti svim onim elementima koji čine kvalitetan turistički proizvod, od istraživanja, pa do stvaranja kvalitetne ponude, promocije i prodaje proizvoda, praćenja konkurencije, razvoja brenda, stalnog jačanja imidža, lobiranja profesionalne i laičke javnosti za velike turističke projekte. „I u ovom dijelu vidim veliku priliku da se kroz izradu marketing strategije ove aktivnosti urede i daju svoj puni efekat u kvalitetnoj i organizovanoj valorizaciji svih segmenata turističke ponude“, dodao je on.

Profesor dr Ivo Županović sa Fakulteta za biznis i turizam iz Budve održao je predavanje o konceptu destinacijske menadžment koji podrazumijeva integralan, proaktivan pristup u upravljanju, kao i poboljšanje efikasnosti i jačanje turističkih organizacija na svim nivoima. Ocijenio je da Strategija razvoja turizma do 2020. godine predstavlja odličan okvir za upravljanje turističkom destinacijom, te da je destinacijska menadžment organizacija, po definiciji, tijelo za implementaciju strategije turizma u skladu sa interesima integralnog lanca vrijednosti javnog i privatnog sektora.

Uslijedila je panel diskusija na istu temu u kojoj su učestvovali univerzitetski profesori: Ivo Županović, Silvana Đurašević, Bojan Zečević i Jovan Popesku.

Nakon konstruktivne diskusije predstavljeni su metodologija i preliminarni rezultatati Istraživanja tržišta Guest Survey o Stavovima i potrošnji turista u Crnoj Gori koje je Nacionalna turistička organizacija sprovela ove godine 

Forum je okupio oko 100 predstavnika nacionalnih i lokalnih turističkih organizacija iz Crne Gore i Srbije, Privredne komore Vojvodine, turističke privrede, fakulteta  turizam, Ministarstva održivog razvoja i turizma i Crnogorskog turističkog udruženja.

Video materijal sa događaja možete preuzeti sa www.globalsoft.me, lozinka nije potrebna.


Zvanični sajt turizma Crne Gore