barer
prijavi smještaj

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore na seminaru turističkog menadžmenta u Hainhou(NR Kina)

26.09.2017.

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore učestvuje na seminaru turističkog menadžmenta koji se održava od 21-26. septembra u kineskom gradu Hainhou. Seminar turističkog menadžmenta organizovale su Vlada Crne Gore i Vlada NR Kine u cilju razmjene iskustava zemalja, posebno u oblasti turizma koji predstavlja jednu od najvažnijih privrednih grana u svijetu. Domaćin seminara je Wan Ranmin, direktor trening centra Hainan provincije, a seminar je sponzorisan od strane Ministrastva trgovine republike Kine. Seminar je zamišljen da uspostavi dobru korisnu i prijateljsku saradnju izmedju NR Kine i Crne Gore kao i da kroz zajedničku razmjenu iskustava i znanja u sferama ekomonije i turizma doprinese bržem razvoju zemalja učesnica uz predstavljanje socijalnih i ekonomskih razvojnih procesa. Na seminaru turističkog menadžmenta u Kini pored Nacionalne turističke organizacije Crne Gore, učestvuju I predstavnici Opštine Tivat, lokalnih turističkih organizacija Podgorice, Cetinja, Kotora, Bara, Mojkovca,Berana, Pljevalja, Bijelog Polja, Nikšića i Plava, Nacionalnog parka Lovćen i Parka prirode Piva. Predstavnici Crne Gore će ovom prilikom nastojati da sagledaju sve razvojne i turizmološke prednosti kineskih provincija, u cilju bržeg i efikasnijeg razvoja svih ekonomskih branši u našoj zemlji, sa posebnim osvrtom na turizam.


Zvanični sajt turizma Crne Gore