barer
prijavi smještaj

Ministar Radulović u Budvi zvanično otvorio konferenciju posvećenu Arhuskoj konvenciji

11.09.2017.

Danas je u Budvi počela međunarodna konferencija posvećena Arhuskoj konvenciji, u organizaciji sistema UN-a, tj. Ekonomske komisije za Evropu (UNECE) i Ministarstva održivog razvoja turizma, a uz podršku Misije OEBS-a i UNDP-a.

Konferenciji prisustvuje više od 400 učesnika iz država potpisnica Arhuske konvencije, delegati iz preko 50 zemalja članica UNECE-a, ali i delegati koje nijesu članice UNECE-a, brojne međunarodne organizacije, nevladine organizacije, predstavnici Arhus centara, akademici, stručnjaci, kao i mnogi drugi učesnici. Tokom narednih pet dana trajanja Konferencije učesnici će razmijeniti iskustva i znanja u svim segmentima koje ovaj međunarodno pravni instrument obuhvata, sa posebnim naglaskom na promovisanje ekološke demokratije kroz implementaciju ciljeva održivog razvoja.
 
Konferenciju je otvorio ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović koji je ukazao na značaj ciljeva ove konferencije, te izrazio zadovoljstvo činjenicom da je naša država domaćin ovog značajnog i velikog međunarodnog događaja. 
 
„Principi Arhuske konvencije postali su dio naše svakodnevice u nastojanju da prava na informisanje, učešće u odlučivanju i pravna zaštita predstavljaju temelj za očuvanje javnog interesa i dostizanje ekoloških i ekonomskih standarda razvijenih zemalja. Arhuska konvencija u Crnoj Gori dostigla je visok stepen implementacije u praksi i postigli smo da građanima približimo njihova prava, ali istovremeno da podsjetimo na odgovornost koju svi imamo kako pred sobom, tako i pred budućim generacijama“, poručio je ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović tokom današnjeg otvaranja konferencije posvećene Arhuskoj konvenciji i PRTR Protokolu u Budvi.
 
Ministar Radulović je podsjetio na značaj prirodnih ljepota koje su nesumnjivo najveća dragocjenost Crne Gore, te da je cilj da ih prije svega sačuvamo i razvijamo do one mjere u kojoj to neće neprihvatljivo uticati na eko-sisteme. 
 
„Vođena opredjeljenjem o uspostavljanju ekološke države, Crna Gora je među prvim državama regiona jugoistočne Evrope koja je uspostavila strateški i institucionalni okvir za održivi razvoj u skladu sa standardima razvijenih zemalja Evropske unije“, kazao je ministar Radulović, te dodao da njen razvoj kao ekološke države zahtijeva posvećenost, istrajnost, hrabre odluke i znatna finansijska ulaganja.
Direktor Odjeljenja za životnu sredinu UNECE-a, Marko Kejner zahvalio se Crnoj Gori kao zemlji domaćinu i gradu Budvi na njihovom domaćinstvu, te Vladi Crne Gore na istrajnim naporima da organizuje ovako značajan događaj. 
 
„Tokom Šestog zasijedanja strana ugovornica Arhuske konvencije i trećeg sastanka strana ugovornica PRTR Protokola u Budvi, učesnici će razmotriti implementaciju Konvencije i PRTR Protokola i saglasiti se po pitanju odluka koje će pružiti smjernice za implementaciju budućih prioriteta.
 
Kejner se zahvalio stranama ugovornicama te drugim državama, zemljama partnerima, NVO sektoru i građanima iz regiona na kontinuiranoj podršci u dijelu promovisanja ekološke demokratije
 
„Uprkos određenim izazovima, Arhuska konvencija i PRTR Protokol su već postigli vidljive rezultate u pogledu unapređenja pristupa informacijama, učešću javnosti u procesu donošenja odluka i pristupa pravosuđu u pitanjima koja se tiču životne sredine u mnogim zemljama našeg regiona, što predstavlja rezultat snažne posvećenosti i uloženih napora“.
 
Podsjetimo, Arhuska konvencija je u Crnpj Gori povrđena i postala dio našeg pravnog sistema u novembru 2009. godine.


Zvanični sajt turizma Crne Gore