barer
prijavi smještaj

Pripremljen Nacrt programa rada

07.09.2017.

Javno preduzeće nacionalni parkovi Crne Gore (JPNPCG) pripremilo je Nacrt Programa rada za Solanu za naredni jednogodišnji period i prijedlog prioritetnih mjera koje uključuju rad pumpi, sanaciju i održavanje nasipa, saopštio je direktor tog preduzeća, Elvir Klica

Danas je održana deseta sjednica Savjetodavnog tijela za Solanu u Upravnoj zgradi Solane „Bajo Sekulić“ u Ulcinju, kojoj su prisustvovali predstavnici JPNPCG i stalni članovi Savjetodavnog tijela, predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma, Opštine Ulcinj, Turističke organizacije Ulcinj, Agencije za zaštitu životne sredine i nevladine organizacije „Zeleni korak“. 

Kako je saopšteno iz JPNPCG, nakon što je usvojen Zapisnik sa prethodne sjednice, Savjetodavno tijelo je informisano o najznačajnijim aktivnostima koje je to preduzeće sprovodilo u proteklom dvomjesečnom periodu. 

„Pripremljen je Nacrt Programa rada za Solanu za naredni jednogodišnji period i prijedlog prioritetnih mjera koje uključuju rad pumpi, sanaciju i održavanje nasipa (bentova), izgradnju i postavljanje vještačkih ostrva za gniježdenje ptica, izradu potrebne infrastrukture (table upozorenja), praćenje stanja gnjezdarica, te fizičku zaštitu, koji se oslanja na smjernice Studije zaštite za solanu koju realizuje Ministarstvo održivog razvoja i turizma“, kazao je Klica. 

Potpredsjednica Opštine Ulcinj, Hadidža Đoni je istakla da je zadovoljna onim što je čula tokom elaboracije direktora JPNPCG, koji su ponovo dobili upravljanje solanom. 

Ona je dodala da su na prošlom sastanku tema bile pumpe i njihov rad, što je sada, na sreću, rješeno. 

Kako je ocijenila, u ovom periodu problem su bentovi čija sanacija treba da počne. 

„U konstruktivnoj saradnji NPCG, opštine Ulcinj, Ministarstva održivog razvoja i turizma nastojaćemo da sklopimo finansijsku konstrukciju neophodnu za sanaciju bentova. Ona bi trebala što hitnije biti urađena jer dolazi kišno vrijeme. Nadamo se da ćemo taj zadatak uraditi kvalitetno dobro i da ćemo omogućiti ovom sistemu da funkcioniše“, kaže se u saopštenju.

Klica je, kako se navodi, kada je u pitanju rad pumpnih postrojenja, dsaopštio da je početkom avgusta prestao rad pumpnog postrojenja Đerane, kao i da je saniran kvar. 

Kazao je da je u toku instaliranje nove pumpe na Đeranama koja će sredinom sljedeće sedmice biti puštena u rad. 

"Svi članovi Savjetodavnog tijela za solanu saglasni su da će otklanjanjem kvara na postojećoj pumpi i postavljanjem nove pumpe, JPNPCG biti u mogućnosti da nesmetano realizuje aktivnosti koje se odnose na održavanje i unaprijeđivanje uspostavljanjenog ekosistema, kao i da planira prioritetne i druge mjere u skladu sa Programom upravljanja i u skladu sa Studijom zaštite za solanu", kaže se u saopštenju.


Zvanični sajt turizma Crne Gore