barer
prijavi smještaj

JP Morsko dobro i Uprava za inspekcijske poslove: Bolja saradnja i sistem kontrole

25.08.2017.

U cilju sumiranja dosadašnjih rezultata praćenja ljetnje turističke sezone danas je u Budvi organizovan obilazak terena i sastanak predstavnika Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Uprave za inspekcijske poslove Crne Gore.

Tokom turističke sezone Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom imalo je kvalitetnu i korektnu saradnju sa prestavnicima Uprave za inspekcijske poslove, koja je u značajnoj mjeri doprinijela legalnosti obavljanja djelatnosti u zoni morskog dobra boljem sistemu kontorle.

Dvije ključne teme današnjeg sastanka odnosile su se na uspostavljanje inspekcijske kontrole ilegalnog obavljanja turističke djelatnosti na obalama rijeke Bojane, a na sastanku je dogovoreno i da u narednom periodu akcenat bude stavljen na rad inspekcije iz oblasti planiranja prostora duž crnogorskog primorja. 

Radnom obilsku terena i sastanku ispred Javnog preduzeća prisustvovali su direktor Predrag Jelušić i pomoćnici direkotra Rajko Malović i Dragan Marković, rukovodilac Službe za kontrolu morskog dobra Veselin Vojinović, kao i direktor Uprave za inspekcijske poslove Crne Gore Alija Košuta, glavna inspektorka Višnja Orban i koordinatori inspekcijskih službi u svim primorskim opštinama.

Izvor: BokaNews


Zvanični sajt turizma Crne Gore