barer
prijavi smještaj

Morska voda prvoklasna na 88% kupališta

23.08.2017.

Morska voda na crnogorskim kupalištima je odličnog kvaliteta, sanitarno je ispravna i bezbjedna za kupanje i rekreaciju, pokazala je posljednja analiza morske vode koju je Javno predzeće za upravljanje morskim dobrom u saradnji sa Institutom za bilogiju mora sprovelo na stotinu kupališta od Ulcinja do Herceg Novog. Analiza kvaliteta morske vode za stotinu javnih kupališta duž crnogorskog primorja pokazala je da je čak 88 odsto kupališta na crnogroskom primorju voda K1 kvaliteta, dok je na 12 odsto K2 klase. U opštini Ulcinj, od ukupno 16 kupališta, na njih devet voda je bila kvaliteta K1, dok je na sedam preostalih kvalitet vode bio klase K2. Kvalitet morske vode na svih 12 kupališta u opštini Bar i 27 kupališta u opštini Budva bila je prvoklasan. U opštini Kotor od ukupno 15 kupališta, na njih 14 morska voda je bila kvaliteta K1, dok je na samo jednom kupalištu bila K2 klase. Od ukupno devet kupališta na kojima se radi analiza u opštini Tivat, voda je bila kvaliteta K1 na njih sedam, a na preostala dva kupališta K2 klase. Slična situacija je bila i u opštini Herceg Novi, gdje je od ukupno 21 kupališta, na njih devetnaest morska voda bila kvaliteta K1, dok je na dva kupališta voda bila kvaliteta K2. Rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com.


Zvanični sajt turizma Crne Gore