barer
prijavi smještaj

U Madridu održan sastanak odobra za istraživanje tržišta Evropske komisije za putovanja ETC

09.06.2017.

Sastanak Odbora za istraživanje tržišta (Market Intelligence Committee - MIC) Evropske komisije za putovanja (ETC) održan je 8. juna u sjedištu Svjetske turističke organizacije (UNWTO) u Madridu. Crnu Goru, predstavljala je Nacionalna turistička organizacija, odnosno, Emil Kukalj, potpredsjednik radne grupe za istraživanje tržišta (Market Intelligence Group) ove međunarodne organizacije koja se bavi promocijiom Evrope.

 

Na sastanku je bilo riječi o svjetskim trendovima u turizmu, statistici, aktivnostima Evropske komisije za putovanja, novoj marketing strategiji i dr.

Predstavnici Svjetske turističke organizacije (UNWTO) upoznali su prisutne sa svjetskim trendovima i statistikom u turizmu i najavili konferenciju u Manili koja će imati za temu održivost i načine mjerenja. Takođe, istakli su da trenutno postoje tri stuba na kojima UNWTO radi, a to su sigurnost putovanja, inovacije i tehnologija i održivost. Planirano je da se, drugog dana sastanka, učesnicima obrati i Generalni Sekretar UNWTO-a, Taleb Rifai.

Na sastanku je predstavljen koncept nove marketing strategije Evrope koja bi trebalo da se fokusira više na motive nego na tržišta, što je ocijenjeno primjenjivim na određenim "zrelim" tržištima, ali ne i na nekim koja su u razvoju.

Predstavljen je i novi model Amadeus programa za bukiranje karata “forward bookings” koji je izazvao veliko interesovanje jer, prikazuje stanje bukinga karata, za naredni period, po destinacijama.

Sastanak je bio prilika da se pokrene diskusija oko godišnjeg programa marketing istraživanja ETC-a za 2018. godinu i analiziraju postignuti rezultati iz 2017. godine, kao i druge teme od značaja za međunarodni turizam. Između ostalog, konstatovano da je Holandija nova članica Evropske komisije za putovanja.

Organizacija ovakvih sastanaka je prilika za razmjenu iskustva i znanja sa kolegama širom Evrope, produbljivanje saradnje, ali i prilika za upoznavanje svjetskih eksperata, kada su u pitanju istraživanja i marketing u turizmu.


Zvanični sajt turizma Crne Gore