barer
prijavi smještaj

Održivim projektima do međunarodne pozicije naše zemlje kao „zelene“ destinacije

27.07.2016.

Svako od nas pojedinačno na dnevnoj osnovi emituje 14,2 kg CO2 i drugih gasova sa efektom staklene bašte, a sada je, kroz zajedničku inicijativu Ministarstva održivog razvoja i turizma i UNDP, omogućeno da se taj uticaj na životnu sredinu i kompenzuje, saopšteno je na danas održanoj pres konferenciji. Naime, u okviru inicijative “Smanji svoj štetan uticaj” izrađen je web-kalkulator karbonskog otiska, putem koga svaki turista, hoteli, a uskoro i domaćinstva, mogu izračunati sopstveni “karbonski otisak” tj. emisiju CO2 i drugih gasova sa efektom staklene bašte, te dobiti informaciju sa koliko bi doniranog novca taj “otisak” mogli kompenzovati. Sve donacije će biti usmjerene na jedan od tri održiva projekta: 1. razvoj pomorskog saobraćaja na solarni pogon, 2. razvoj biciklističkih staza i 3. postavljanje solarnih klupa i pametnih stajališta.

Pored navedenog, saopšteno je da se pomenuta inicijativa zapravo realizuje u sklopu šireg projekta “Razvoj niskokarbonskog turizma u Crnoj Gori” vrijednosti 3 miliona eura, finanasiranog iz GEF sredstava (Globalni fond za životnu sredinu). Upravo iz tog, krovnog projekta su, pored pomenute inicijative “Smanji svoj štetan uticaj”, finanisirani i održivi projekti u opštini Herceg Novi u iznosu od 150 000e.

Poručeno je i da je tzv. niskokarbonski turizam optimalno rješenje za Crnu, s obzirom da omogućava ne samo očuvanje životne sredine, već i jačanje međunarodne pozicije naše zemlje kao zelene destinacije, te njeno predstavljanje kao jednog od lidera u ovoj oblasti. 

Tim povodom prisutnima su se obratili: Branimir Gvozdenović, ministar održivog razvoja i turizma; Fiona Mekluni, stalna predstavnica UN i stalna koordinatorka UNDP u Crnoj Gori; Nataša Aćimović, predsjednica opštine Herceg Novi.

Ministar Branimir Gvozdenović, “Karbonski otisak predstavlja metaforu za uticaj koju neka pojava ima na prirodu ili njene resurse. Aplicirali smo u okviru fonda GEF i dobili ozbiljna finasijska sredstva za realizaciju projekta “Razvoj niskokarbonskog turizma u Crnoj Gori”. Fond koji nam je raspoloživ je preko 3 miliona eura i taj projekat treba da se realizuje u narednih 5 godina. Realizujemo ga zajedno sa UNDP, i putem njega smo učestvovali i u finansiranju održivih projekata u Herceg Novom u iznosu od 150 hljada eura. Očekivani efekat ovih projekata je ušteda u potrošnji energije oko 240.000 eura''.

Fiona Mekluni: “Čitav region Jugoistočne Evrope uključujući i Crnu Goru, ranjiv je na uticaj klimatskih promjena. A karbonski otisak je različit od zemlje do zemlje. U SAD prosječni karbonski otisak jedne osobe na godišnjem nivou je 28 tona CO2, u Velikoj Britaniji to je 15,4 tone, u EU taj prosjek je 5,4 tone na godišnjem nivou po osobi, dok je u Crnoj Gori on nešto niži od evropskog prosjeka i iznosi 5,1 tonu CO2. Svako od nas pojedinačno na dnevnoj osnovi emituje 14,2 kg CO2 i drugih gasova staklene bašte. Karbonski otisak prosječnog turiste u Crnoj Gori je 6,5 kg dnevno, rekla je Mekluni. Ona je kazala da će sredstva prikupljena od donacija biti usmjerena na realizaciju projekata koji su od opšteg društvenog značaja, poput razvoja pomorskog saobraćaja na solarni pogon, razvoja biciklističkih staza i postavljanja solarnih klupa i pametnih stajališta.''

Pored toga, preko projekta Razvoj niskokarbonskog turizma, u cilju podsticanja inicijativa koje doprinose smanjenju emisija CO2 u sektoru turizma, do sada su podržana tri projekta na teritoriji opštine Herceg Novi. Iznos ukupnog kofinansiranja je 150 000 e, a očekivani efekat je smanjenje emisija CO2 za 1.500 tona godišnje i ušteda u potrošnji energije oko 240.000 eura''. 

Nataša Aćimović je istakla da će se realizacijom podržanih projekata ''Zamjena i ugradnja LED rasvjete, održavanje i upravljanje javnom rasvjetom u opštini Herceg-Novi '', modernizovati sistem javne rasvjete u Starom gradu i osvijetliti Sat kula, koja je istorijski, kulturno i za razvoj turizma jedna od najvažnijih lokacija u opštini. Važno je istaći da podržani projekti Turističke organizacije Herceg-Novi "Udahnimo život zaleđu - Selo Kameno iz Herceg Novog " i Plivačkog i vaterpolo kluba Jadran - "Zamjena postojećih reflektora sa LED rasvjetom na bazenu Jadran Škver’’, pored toga što doprinose smanjenju nivoa emisija CO2, značajno smanjuju troškove električne energije i unapređuju turistički proizvod Herceg-Novog, zaključila je Aćimović.

Video materijal možete naći na www.infobiro.tv.


Zvanični sajt turizma Crne Gore