barer
prijavi smještaj

More čisto, kupanje bezbjedno

26.07.2016.

Rezultati analize sanitarnog kvaliteta morske vode za 91 javno kupalište duž crnogorskog primorja koje su obavljene u periodu od 18. -20. jula pokazali su da je na 97,8 odsto kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, a na 2,2 odsto kupališta, K2 klase, što govori da je morska voda svim kupalištima izuzetno čista i bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

Od ukupno 14 kupališta u Ulcinju, na 13 kvalitet je bio K1, a na 1 kupalištu K2 klase.

Kvalitet morske vode  K1 klase bio je  na svih 10 kupališta u Baru,  23 kupališta u Budvi, 14 kupališta u Kotoru, kao i svih 24 kupališta, uključena u program monitoringa, u Herceg Novom.

U Tivtu, kvalitet morske vode bio je K1 klase na 9 kupališta, dok je na jednom bio K2 klase.

Ponovljenim analizama  uzoraka morske vode na području Velike plaže nije utvrđeno prisustvo mikrobiološkog zagađenja, a na zahtjev velikog broja kupača i mještana, nova lokacija za mjerenje kvaliteta morske vode uvedena je na kupalištima “Volat” i “Anderba” u Krašićima, u opštini Tivat.

Rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na internet stranici www.morskodobro.com.

Izvor: Radio Jadran


Zvanični sajt turizma Crne Gore