barer
barer
prijavi smještaj

Plan za održavanje biciklističkih staza

13.05.2017.

Kreiranje akcionog plana sa preporukama za upravljanje i održavanje biciklističkih i pješačkih staza rezultat je dvodnevne radionice za članove Upravljačke grupe ViP Dinarica staze, koja je održana u Andrijevici.

Radionica „Destinacijsko upravljanje i marketing – Modul II“ realizovana je u okviru prekograničnog projekta „Preko vrhova Dinarida - ViP Dinarica“, kojeg sprovode Centar za inicijative iz oblasti održivog turizma (CSTI), Planinarski savez Crne Gore (PSCG) Fond za razvoj zajednica (CDF) i Klub za orjentaciju „Prishtina“ iz Prištine, uz podršku Delegacije Evropske unije.

Projekt koordinatorka u CSTI, Milica Božović, kazala je da su radionicu pohađali predstavnici institucija, planinarskih staza, klubova i lokalnih turističkih organizacija koji zajedno čine upravljačko tijelo.

„Njihova funkcija je da nastave da upravljaju stazom, da omoguće održavanje staze i nakon završetka projekta“, rekla je Božović.

Ona je podsjetila da ova radionica predstavlja drugi modul radionica namijenjenih upravljačkoj grupi, navodeći da je prvi modul održan krajem ferbuara u Kolašinu.

„Tokom prvog modula identifikovani su glavni problemi koji postoje prilikom upravljanja stazama. Učesnici su imali priliku da se opširnije upoznaju sa destinacijskim menadžmentom i marketingom“, kazala je Božović.

Na osnovu identifikovanih problema, kako je pojasnila, biće kreiran Akcioni plan koji će da vodi do realizacije konkretnih rješenja za postojeće probleme.

„Najveći problem je održavanje ovih staza, jer su veliki troškovi markiranja, postavljanja novih znakova. Jedan od problema koji je identifikovan, na osnovu iskustava iz prethodnih projekata, je problem krađe znakova. Za ove probleme zajedničkom diskusijom želimo da damo nove ideje i načine na koji oni mogu da budu riješeni“, rekla je Božović.

Ona je najavila da će 25. i 26.maja će biti održana radionica namijenjena pružaocima usluga duž biciklističke i pješačke staze, tokom koje će biti prezentovan bedem bike standard kao i ekološki znak EU.

Predstavnik CDF-a, Gramen Taraku, kazao je da na Kosovu trenutno rade na uređivanju pješačkih staza do 60 kilometara i biciklističkih staza koje su 105 kilometara.

„Tokom juna ćemo uređivati sve staze, biće uređene sa signalizacijom. Markiranje je urađeno tokom prošle godine i tokom jula planiramo da imamo inaugurisanje staza. Uradićemo promotivni materijal i mape. Projekat bi trebalo da bude završen 31. avgusta“, naveo je Taraku.

Prema njegovim riječima, ovaj projekat je veoma značajan za razvoj turizma.

„Imali smo dosta zainteresovanih klubova iz Kosova i Crne Gore. Imaćemo mnogo bolju ponudu za sve, ne samo za regiju nego i za strance“, istakao je Taraku.

Konsultantkinja na projektu, Kirsi Hivarinen, kazala je da je Svjetsko udruženje za avaturizam u martu uradilo istraživanje tržišta sa 300 turoperatora na globalnom nivou sa ciljem da sazna koliko turisti avanturisti po danu troše u Evropi.

„Istraživanje je pokazalo da, po danu, turisti avantursti potroše po danu 225 euraa. Ono što nismo očekivali, a što je pokazalo ovo istraživanje, da turisti avanturisti imaju od 40 do 60 godina. Ti turisti ne traže samo ektremne sportove, već hodanje, kulturne sadržaje i eko turizam“, navela je Hivaerinen.

Istraživanje je, kako je istakla, pokazalo da 67 odsto tog prihoda ostane lokalnoj zajednici.

„Edukujemo sada ljude na lokalnom nivou kako se mogu bolje uključiti u tu priču. Mislim da je bitno da razumijemo da se na lokalnom novou treba više uključiti“, rekla je Hyvaerinen.

Ukupna vrijednost projekta u Crnoj Gori je 220.727 eura, od čega Evropska unija, u okviru IPA Prekograničnog programa Crna Gora – Kosovo, finansira 84,4 odsto.

Izvor: RTCG


Zvanični sajt turizma Crne Gore