barer
barer
prijavi smještaj

FREI kao platforma za razmjenu iskustava i znanja

12.05.2017.

Danas je u Ministarstvu održivog razvoja i turizma održana pres konferencija povodom osmog Festivala investicija i nekretnina - FREI 2017, koji će biti organizovan u hotelu „Avala”, u Budvi, u periodu od 15. do 18. maja. Tim povodom, učesnici konferencije govorili su o značaju samog festivala, te najavili teme diskusionih sesija u okviru programa festivala i njegove učesnike.

Prema riječima Radeta Ljumovića programskog direktora FREI-a, ovaj festival je tokom prethodnih godina uspio da se definiše kao svojevrsna čvorišna tačka. Kako je naveo, jedan od ciljeva ovog festivala jeste organizovana razmjena informacija i iskustava. „Takođe, zahvaljujući festivalu pruža se mogućnost da se prezentuju organizacioni kapaciteti Crne Gore po svim segmentima, što je posebno važno u terminima kao što je predsezona, kao i najbolja svjetska praksa“, naveo je Ljumović. On je podsjetio da se ovogodišnji festival održava pod patronatom potpredsjednika Vlade Crne Gore za ekonomsku politiku i finansijski sistem Milutina Simovića, kao i da je po tradiciji programski nosilac festivala Ministarstvo održivog razvoja i turizma, te tokom svog izlaganja detaljnije izložio program festivala. 

„U minulim godinama, FREI je postao platforma za razmjenu iskustava i znanja iz svih oblasti investicionog, ekonomskog i najšireg društvenog djelovanja, koji od svog početka uspostavlja i diktira trendove u pomenutim oblastima“, izjavio je Marko Čanović generalni direktor Direktorata za razvoj stanovanja. On je kazao da je kao programski nosilac festivala, Ministarstvo održivog razvoja i turizma ponosno na činjenicu što se kroz bogatu i stručnu, ali dinamičnu diskusiju, dolazi do kvalitetnih i održivih rješenja u važnim oblastima za privredni rast Crne Gore, sa fokusom na investicije u turizam koji se neminovno oslanja na adekvatno planiranje prostora i definisanje najboljih rješenja u ovom pogledu.

Govoreći o novom Zakonu o planiranju i izgradnji, on je naveo da su korišćene uporedne prakse, identifikovane kritične tačke sistema, objektivno sagledane mogućnosti i kapaciteti, te predloženo jedno rješenje za koje vjeruje da će obezbijediti četiri elementa kao osnovne ciljeve novog zakona, a to su: kvalitetniji planski dokumenti, kvalitetniji izgrađeni prostor, efikasniji sistem nadzora i kontrole u oblasti izgradnje i identifikovanje pojedinačne odgovornosti za svaki stepen u realizaciji ovog zakona. 

„Nova klasifikacija planske dokumentacije podrazumijeva da se umjesto dosadašnjih osam vrsta planske dokumentacije, što je prouzrokovalo preko 600 važećih planskih dokumenata u opticaju, sada predviđa samo prostorni plan Crne Gore i plan generalne regulacije Crne Gore“, kazao je Čanović. On je saopštio da je u kontekstu tematskog izlaganja zakonskog okvira za planiranje prostora i izgradnju objekata, tretirano i pitanje bespravne gradnje, koje je predmet Zakona o regularizaciji neformalnih objekata. „Naime, iako je ovaj zakon stupio na snagu, njegova primjena je odložena do 31. jula, pa je namjera da se Zakonom o planiranju i izgradnji kao sistemskom u ovoj oblasti, riješi status i definiše postupak legalizacije bespravnih objekata“, kazao je on. 

„U pogledu procesa legalizacije, suštinska izmjena je da će nelegalni objekti biti legalizovani samo ako su predviđeni planskim dokumentom, ili važećim ili planom generalne regulacije Crne Gore, koji je državni planski dokument”, izjavio je Čanović. 

Dragana Čenić, generalna direktorica Direktorata za prostorno planiranje navela je da će u okviru FREI festivala, na završnom panelu, biti prilike za diskusiju o temi koja je izazvala veliko interesovanje javnosti i to o Prostornom planu posebne namjene za obalno područje. „Naime, izrada ovog dokumenta podstakla je i stručnu i laičku javnost da se, kao nikada do sada zainteresuje i krene aktivno da učestvuje u rješenjima koja se tiču svih nas i naše budućnosti“, izvjavila je Čenić te dodala da je na prethodnom FREI festivalu ova tema započeta u formi tribine, na kojoj su se čule konstruktivne kritike, sugestije za unapređenje, ali i postignuta saglasnost svih prisutnih oko osnovnih principa od kojih ovaj plan ne smije odustati. 

„Sada smo u fazi kada obrađivač plana završava izradu Predloga planskog dokumenta, i cijenili smo da je pravo vrijeme da se ponovo otvori dijalog sa javnošću na ovu temu, kako bi svi zajedno sagledali kakve je promjene planski dokument pretrpio kao rezultat javne rasprave i da li je to dokument oko kojeg možemo postići konsenzus da može predstavljati strateški osnov razvoja obalnog područja“, kazala je Čenić i pozvala sve zainteresovane da se pridruže diskusiji o ovoj važnoj temi.

 


Zvanični sajt turizma Crne Gore