barer
barer
prijavi smještaj

Održana javna tribina u Kotoru povodom Nacrta zakona o planiranju i izgradnji

12.05.2017.

U okviru javne rasprave o Nacrtu Zakona o planiranju i izgradnji juče je u Kotoru održana javna tribina kojoj je prisustvovao i aktivno učešće uzeo veliki broj zainteresovanih građana, predstavnika opština, NVO sektora i stručne javnosti.

Ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović je tokom javne tribine odgovarao na mnogobrojna pitanja prisutnih, te detaljno prezentovao pojedina zakonska rješenja. Kako je naveo, uvode se novi instrumenti kada je riječ o sprovođenju planskih dokumenata, kao što su elaborat parcelacije i kompletiranje urbanističke parcele, te ukidaju  građevinska dozvola, kao i upotrebna, ali samo kao upravni akti.

Osvrćući se na konstataciju prisutnih da se novim zakonom oduzimaju nadležnosti lokalnim samoupravama, ministar Radulović je istakao da će posla za njih biti mnogo više, odnosno da će one, između ostalog, pokretati eventualne izmjene planova, donositi urbanističke projekte, učestvovati i izrađivati predloge projektnih zadataka te vršiti monitoring zajedno sa Ministarstvom nad izradom plana. Takođe, on je ukazao na prednosti ovog zakonskog rješenja kao što su kvalitet planskih dokumenata, kvalitet projektne dokumentacije, objekata koji se grade te nadzora nad njihovim izvođenjem, a posebno je istakao personalizaciju odgovornosti. Kako je naveo, neophodno je personalizovati odgovornost za stanje u prostoru, što je predviđeno novim zakonom kroz izdavanje licenci od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma projektantskim firmama, revidentima i vršiocima nadzora nad izgradnjom.  

Ministar Radulović je takođe uputio poziv svim zainteresovanima da svoje predloge, sugestije i primjedbe na tekst Nacrta Zakona o planiranju i izgradnji koje će doprinijeti poboljšanju njegovog teksta dostave u pisanoj formi, nakon čega će se pristupiti njihovom razmatranju.

 

Programom Javne rasprave predviđeno je održavanje osam tribina, a održavanje naredne tribine koja će biti tematska, posvećena oblasti infrastrukture i energetike, planirano je za petak 12. maj 2017. godine, u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, sa početkom u deset časova.  


Zvanični sajt turizma Crne Gore