barer
prijavi smještaj

Kvalitet morske vode prve kategorije

30.06.2016.

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom ( JPMD ) realizuje i tokom ove turističke sezone monitoring kvaliteta morske vode na ukupno 90 lokacija duž crnogorskog primorja : 14 u opštini Ulcinj, 10 u opštini Bar, 24 u Budvi, osam u Tivtu, 14 u Kotoru, i 20 na teritoriji opštine Herceg Novi. Predviđeno je da se analize obavljaju u petnaestodnevnim intervalima, u periodu od maja do oktobra.

Rukovoditeljka Službe za održivi razvoj u JPMD, Aleksandra Ivanović, kaže da je kvalitet morske vode na javnim kupalištima u Crnoj Gori veoma dobar, uglavnom K1 klase i to na preko 90 odsto lokacija.

“Kvalitet morske vode za kupanje na crnogorskom primorju je uglavnom odličnog (K1) kvaliteta (95,8 posto uzoraka).Samo četiri posto uzoraka,tokom prošle godine, bilo je zadovoljavajućeg (K2) kvaliteta, dok je 0,2 posto uzoraka bilo van propisanog kvaliteta. Prva mjerenja za ovu sezonu, takođe, pokazuju isti procenat i možemo reći da je na skoro 90 odsto kupališta morska voda prve kategorije”, kazala je Ivanović.

Pojašnjava da je Programom kontrole kvaliteta morske vode obuhvaćeno praćenje prisustva dva obavezna mikrobiološka parametra.

“To su bakterija Escherichia coli i Intestinalne enterokoke, dok se evidentiraju i prateći fizičko-hemijski parametri kao što su temperatura vazduha, temperatura vode, salinitet, podaci o vremenu i meteo uslovima prilikom uzimanja uzoraka, kao i izvori zagađenja i drugih elemenata koji mogu imati uticaj na kvalitet morske vode prilikom uzimanja uzorka. Način uzimanja uzoraka, njihova analiza, kao i granične vrijednosti bakterija u uzorku koji su dozvoljeni za kupanje i rekreaciju u Crnoj Gori usklađeni su sa odredbama Direktive EU o kvalitetu voda za kupanje”, objasnila je Ivanović.

Za realizaciju ovogodišnjeg Programa, putem javnog tendera, izabran je Institut za biologiju mora iz Kotora, čija laboratorija posjeduje akreditaciju za metodologiju analize obaveznih mikrobioloških parametara po ISO,kaže direktor Instituta, dr Mirko Đurović.

“Na osnovu rezultata analize uzoraka morske vode, koja je obavljena u periodu od 20. do 24. juna, od 90 lokacija s kojih su uzeti uzorci, na 79 kupališta (88 posto) kvalitet je bio K1 klase, dok je na 11 kupališta (12 posto) kvalitet bio K2 klase. Pojedinačni slučajevi kratkoročnog zagađenja uglavnom se vezuju za probleme u funkcionisanju kanalizacionih sistema u zaleđu plaža. Moram napomenuti,da osim ovog Programa, naš institut radi još desetak projekata, tako da mjerenja svakodnevno obavljamo na veliki broj lokacija koje nisu u okviru standardnih 90. Rezultati su više nego odlični tako da možemo reći da je naše more čisto i u rangu kvaliteta prve kategorije”, poručio je Đurović.

O rezultatima analiza JPMD redovno obavještava opštinske komunalne inspekcije, republičku vodoprivrednu inspekciju, druge nadležne institucije i javnost. Ukoliko rezultat uzorka prelazi dozvoljene granice (van kategorije), ponavlja se uzorkovanje radi utvrđivanja da li se radi o prolaznoj pojavi ili kratkoročnom zagađenju. Uzroci lošeg stanja kvaliteta morske vode na kupalištima mogu biti nelegalni kanalizacioni priključci u zaleđu na potoke i bujice koji se izlivaju u more, te oštećenja na kanalizacionoj mreži i ispustima.

Svi turisti mogu preko aplikacije na engleskom i na crnogorskom jeziku, koja se nalazi na veb stranici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, pratiti informacije o kvalitetu morske vode. Prilagođena je za prikazivanje podataka na svim modelima računara, laptopova, tableta i mobilnih telefona.


Zvanični sajt turizma Crne Gore