barer
barer
prijavi smještaj

Turizam u osnovi bilateralnih odnosa Crne Gore i Palestine

27.03.2017.

Ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović sastao se sa ambasadorom Palestine u Crnoj Gori, Nj. E. Jan Rabi Hantulijem. 

Sagovornici su razmijenili informacije o potencijalnim mogućnostima unapređenja saradnje, sa naglaskom na oblast turizma, koji je u obije države značajan činilac ekonomskog razvoja. S tim u vezi, Ambasador Hantuli prenio je poziv od strane ministarke turizma Palestine, g-đe Rule Maje ministru Raduloviću da posjeti Palestinu sa saradnicima i predstavnicima privatnog sektora, kako bi se bolje upoznali sa turističkim potencijalima zemlje i mogućnostima unapređenja dalje saradnje u turizmu. Kako je naveo, ova posjeta bi svakako predstavljala jedan od početnih koraka ka uspostavljanju saradnje u oblasti turizma između dvije zemlje. 

Ministar Radulović zahvalio je na pozivu i istakao da će se rado odazvati, uz uvjerenje da će posjeta biti osnova za bolje razumijevanje situacije u oblasti turizma u Palestini, kao i sagledavanje konkretnih potencijala saradnje između dvije države. Kako je naveo, nakon posjete crnogorske delegacije Palestini, potrebno je organizovati uzvratnu posjetu palestinske delegacije Crnoj Gori, nakon čega će se dobiti jasna slika o potencijalima saradnje i razmijeniti iskustva u konkretnim oblastima. 

Sagovornici su izrazili zadovoljstvo susretom s uvjerenjem da će dalja saradnja dvije države ići uzlaznim tokom.

 


Zvanični sajt turizma Crne Gore