barer
barer
prijavi smještaj

Valorizacija bjelopoljskog dijela Bjelasice

13.03.2017.

Valorizacija Bjelasice i Đalovića pećine su ove godine kapitalni projekti koji se finasiraju iz sredstava Vlade Crne Gore. Cilj programa valorizacije bjelopoljskog dijela Bjelasice, čija je vrijednost od 35 do 40 miliona eura, je investiranje, odnosno stvaranje potencijala, kapitala i otvaranje novih radnih mjesta, kaže član projektnog tima Slobodan Šćekić. On ističe da je predviđena izgradnja puta od 22 kilometra, širine šest metara, bez nagiba i velikih krivina, kao i da je osamdeset odsto završen dio puta od Osnovne škole "Aleksa Bećo Đilas, u Ravnoj Rijeci, do Jasikovca, u dužini od pet kilometara, a biće urađen do planine Bjelasica.

- Od preostalih 17 kilometara, projektovano je deset, a ostalo je da se uradi projekcija za preostalih sedam kilometara. Ovih dana planiramo izgradnju mosta na Ljuboviđi, a izvođač će biti Fidija. Ovim mostom, koji od magistrale vodi prema školi, direktno ćemo povezati i bjelopoljski i mojkovački dio sa planinom objasnio je Šćekić, dodajući da će tako reklamom efikasnije privući turiste, dok će sugrađani za 20 minuta moći da dođu do Bjelasice. Šćekić je naglasio i da su brojni benefiti koje će opština Bijelo Polje dobiti realizacijom ovog projekta. Istakao je da je Bjelasica karakteristična po zadržavanju snijega do maja, bez potrebe pravljenja vještačkog, a pored zimskog turizma bio bi atraktivan i ljetnji, dok bi se zainteresovanima omoćilo jednostavnije bavljenje poljoprivredom

- Bjelasica ima kvalitetne terene. Izgradnjom puta, dovođenjem vode i struje, olakšaće se bavljenje poljoprivredom. A tu je o blago koje imamo, a koje možemo i moramo da ponudimo, u organskoj hrani, kojom raspolažu domaćinstva ovog kraja, ali i domaća radinost, koja ima veliku tradiciju. Uz to, gostoljubivost mještana ovog kraja je već nadalekopoznata,  ističe Šćekić.

Projektni tim koji je formirao predsjednik Opštine Aleksandar Žurić čine koordinatorka, potpredsjednica Opštine Nemša Omerhodžić, i članovi Slobodan Šćekić, Dragiša Jeremić i Blažo Vlaović. U projektnom timu, kaže Šćekić, povremeno će biti i oni koji svojom strukom mogu da doprinesu da se projekat bjelopoljskog dijela Bjelasice kvalitetno uradi.

- Ovo nije samo otvaranje turističkog potencijala, već otvaranje i agropotencijala Bjelasice i ovaj projekat će najdirektnije uticati na ukupnu ekonomiju Bijelog Polja, na bruto društveni proizvod u svim oblastima, a samim tim i na smanjenje nezaposlenosti i na drugačiju perspektivu mladih ljudi u Bijelom Polju - smatra Aleksandar Žurić i naglašava da je prvo završen plan posebne nemjene Bjelasice i Komova, a zatim su urađena idejna rješenja.

- Tačno su precizirana mjesta na kojima će se nalaziti odmarališta i staze. Takođe, realizacija ovog projekta sa bjelopoljske strane će istovremeno značiti i povezivanje sa kolašinskom, mojkovačkom, beranskom i andrijevičkom stranom i kroz taj projekat je iskazan i koncept razvoja ove planine, koji podrazumijeva više staza koje će biti međusobno povezane. Zasad su na bjelopoljskoj strani planirana dva paralelna kompleksa staza, koje će, računam, biti u funkciji ove ili 2018. godine, ističe Žurić.

Za turističku ponudu će biti otvoren sjeverni dio Bjelasice koji pripada Bijelom Polju, u podnožju Turjaka, na nadmorskoj visina od oko 1.900 metara, i Cmiljače na 1.600 metara, ukupne površine od 7,5 hektara.

- Ovaj razvojni projekat jedna je od najvažnijih kapitalnih investicija u Bijelom Polju, uz nastavak kvalitetne saradnje Opštine i Direkcije javnih radova. Sa Vladom Crne

Gore i Direkcijom javnih radova postignut je dogovor da se otvaranje bjelopoljske strane Bjelasice, ukupne vrijednosti 25 miliona eura, nađe u kapitalnom budžetu države, sa oznakom finansiranja do konačne realizacije projekta. Svi planovi se poštuju kako je i predviđeno - kazao je Žurić.

Izvor:Dan


©LTO Bijelo Polje
Zvanični sajt turizma Crne Gore