barer
barer
prijavi smještaj

PKCG i UNDP dali 120.000 za projekte niskokarbonskog turizma u Herceg Novom

14.02.2017.

Info dan Privredne komore i UNDP-a povodom Javnog poziva za pružanje finansijske podrške inovativnim, investicionim projektima, koji doprinose ublažavanju efekata klimatskih promjena u sektoru turizma na teritoriji Crne Gore, održan je danas u PKCG. Kako se navodi u saopštenju, Javni poziv se realizuje u okviru projekta "Razvoj niskokarbonskog turizma u Crnoj Gor"?, koji sprovode Program UNDP i Ministarstvo održivog razvoja i turizma, a finansira Globalni fond za životnu sredinu .

- U okviru projekta, prošle godine je objavljen jedan javni poziv, na koji je prijavljeno 17 projekata i izabrana su tri iz Herceg Novog. Za razvoj biciklističkih staza, zamjenu klasične javne rasvjete led svjetiljkama i druge projekte izdvojeno je 120.000 eura. Privredna komora objavila je ovogodišnji Javni poziv 9. februara, sa ciljem da se podstakne razvoj i realizacija inovativnih, investicionih projekata i inicijativa koje mjerljivo doprinose smanjenju nivoa emisija CO2 u sektoru turizma ? stoji u saopštenju. Prezenterke na današnjem skupu bile su savjetnica u Privrednoj komori Radana Damjanović, te koordinatorka projekta i predstavnice UNDP Ana Pajević-Tošić , i menadžerka projekta Aleksandra Kiković. Prema riječima Pajević-Tošić , projekat ?Razvoj niskokarbonskog turizma u Crnoj Gori? je počeo prije dvije godine i traje do 2019. godine.

- Ove godine Javni poziv, osim organa lokalne uprave, javnih službi te NVO sa sjedištem u Crnoj Gori, uključuje i privatni sektor i zato je naglašena uloga Privredne komore u njegovoj realizaciji ? rekla je ona. Prema riječima Damjanović , projekat je fokusiran na razvoj regulatornog okvira za niskokarbonski turizam, prostorno planiranje i održiv saobraćaj na principima niskokarbonskog razvoja, uspostavljanje finansijskih mehanizama za podršku mjera ublažavanja klimatskih promjena u turizmu i edukaciji javnosti i promovisanje principa niskokarbonskog/održivog turizma.

- Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom javnom iznosi 750.000 eura. Krajnji rok za podnošenje predloga projekata je 6. april. Sredstva su namijenjena za sufinansiranje troškova nabavke i instalacije nove opreme (postrojenja, rasvjeta, sistemi grijanja i hlađenja, solarni paneli/fotonaponske ćelije, vozila itd.) i izvođenja građevinskih radova na objektima (izgradnja i rekonstrukcija). Osnovni kriterijumi za ocjenu i odabir projekata su doprinos razvoju turizma, razvoj turističke infrastrukture, diverzifikacija ponude, razvoj novih turističkih proizvoda i usluga, odnos očekivanog smanjenja nivoa emisija CO2 u odnosu na uložena sredstva, zaokružena finansijska konstrukcija, potpunost dokumentacije (projektna/tehnička/planska dokumentacija, dozvole). Projekat mora da se završi najkasnije u roku od godinu od potpisivanja ugovora o kofinansiranju.

Prednost će imati projekti koji će se realizovati na primorju i sjeveru Crne Gore, a prilikom odabira biće vrednovana zastupljenost principa rodne ravnopravnosti i osnaživanje ženskog preduzetništva, rekla je Damjanović. Menadžerka projekta Kiković pozvala je privrednike da učestvuju u ovom projektu i podnesu kvalitetne projekte.

- Riječ je o ne malim, naglašavam bespovratnim sredstvima, a UNDP je interes da cijeli iznos bude adekvatno utrošen. Zato pozivamo javne uprave, NVO i privatni sektor da pripreme i podnesu kvalitetne projekte, poručila je Kiković. Učesnici info dana interesovali su se za tehničke detalje koji se odnose na učešće u projektu koji realizuju UNDP, resorno Ministarstvo i Komora, o čemu su dobili pojašnjenja prezenterki. Informativni dani po ovom Javnom pozivu biće održani 16. februara u Baru, 17. februara u Herceg Novom, 20. februara u Plužinama i 21. februara u Bijelom Polju.


Zvanični sajt turizma Crne Gore