barer
barer
prijavi smještaj

Crna Gora posvećena otvorenom dijalogu sa zemljama – članicama EU

06.02.2017.

Ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović upriličio je danas za ambasadore Evropske unije u Crnoj Gori radni doručak na kojem je sa svojim timom predstavio rad i postignute rezultate Ministarstva koji su ostvareni tokom 2016. godine, kao i planirane aktivnosti i prioritete za ovu godinu. 

Ovom prilikom ministar Radulović predstavio je najznačajnije aktivnosti Ministarstva, između ostalog, one koje su u prethodnom periodu realizovane na planu unapređenja zakonodavnog okvira u turizmu, te dodao da je u pripremi predlog novog Zakona o turizmu. On je ukazao na pozitivne parametre na polju turizma navodeći da je prethodna sezona 2016. bila rekordna s obzirom na to da je broj turista koji je posjetio našu zemlju iznosio 1,8 miliona turista, što je 5,9% više u odnosu na 2015. godinu, te da je ostvareno 11 miliona noćenja (1,8 odsto više), kao i to da je porast broja turista i noćenja pratio i porast prihoda od turizma koji iznose gotovo 900 miliona eura. Ministar je posebno istakao značaj unapređenja turizma uz poštovanje principa održivog razvoja kome je Crna Gora posvećena. 

U otvorenom dijalogu sa ambasadorima, zaključeno je da je neophodno dodatno ulagati u razvoj turističke infrastrukture, zarad ostvarivanja boljih turističkih rezultata. Takođe, fokus u narednom periodu predstavljaće dalja diverzifikacija turističkog proizvoda i ponude Crne Gore, kao preduslov rješenja sezonalnog karaktera crnogorskog turizma. 

Na interesovanje predstavnika diplomatskog kora, ministar Radulović je upoznao sa planovima dalje zaštite Skadarskog jezera, Solane, kao i pitanjem transformacije Javnog preduzeća za nacionalne parkove u cilju njegove optimizacije i modernizacije. Sagovornici su se saglasili da je neophodno pravilno upravljati ovim područjima i obezbijediti njihovu adekvatnu zaštitu. 

Osvrćući se na oblast prostornog planiranja, ministar Radulović kazao je da se kvalitetan aspekt ove oblasti ne može postići samo pukim ispunjavanjem formalno-pravnih odrednica, već je od presudne važnosti upravo kvalitet planske dokumentacije. „Prostor je najznačajniji resurs koji imamo, i treba mu pristupati pažljivo, te ga održivo humanizovati“, istakao je Radulović, najavivši reforme po pitanju planiranja prostora u Crnoj Gori kroz nova zakonska rješenja. 

Kada je riječ o oblasti životne sredine ministar je saopštio da je Crna Gora postavila zaštitu životne sredine na vrh prioriteta u svojoj radnoj agendi, a u skladu sa standardima Evropske unije kojima težimo. Takođe, izrazio je zadovoljstvo činjenicom da je Crna Gora ispunila uslov za otvaranje pregovora. Prema njegovim riječima, Crna Gora mora raditi na jačanju administrativnih kapaciteta za pregovore za 27. poglavlje - Životna sredina i klimatske promjene, zbog daljeg procesa preuzimanja obaveza iz istog. S tim u vezi, od ambasadora je zatražio podršku pri odabiru vodećih eksperata EU u oblastima u našoj nadležnosti, kao i tehničku i finansijsku pomoć, naglasivši da je proces integracija u Poglavlju 27 jedan od najvećih prioriteta Ministarstva a da će se u narednom periodu posebna pažnja posvetiti sprovođenju obaveza preuzetih usklađivanjem nacionalnih propisa sa legislativom EU za oblast životne sredine i klimatskih promjena. Na toj liniji, ministar je iskazao spremnost da se ulože snažni napori kako bi se na kvalitetan način sprovele sve obaveze iz Poglavlja 27. 

Sagovornici su izrazili zadovoljstvo održanim sastankom, i izrazili uvjerenje da se kroz otvoren i konstruktivan dijalog jača postojeća saradnja koja predstavlja oslonac daljeg razvoja Crne Gore na putu ka članstvu u evroatlantskoj porodici. 

Video materijal možete naći na http://www.infobiro.tv/.


Zvanični sajt turizma Crne Gore