barer
barer
prijavi smještaj

Nomadska naselja kao dio turističke ponude

29.12.2016.

Iz Regionalne razvojne agencije (RDA) za Bjelasicu, Komove i Prokletije saopštili su da su uspješno okončali sprovođenje projekta, u okviru kojeg je štampana jedina publikacija koja prikazuje istoriju, način života i običaje i tradiciju u katunima.

Kazali su da su željeli da pokažu da katuni imaju ogroman značaj kao dio ukupne turističke ponude regiona.

Naša namjera da se tim bavimo je proizašla iz činjenice da ne postoji slična publikacija koja se bavi katunima kao kulturnim nasljeđem našeg regiona. Sprovođenje tog, kao i projekta  uspostavljanja staza za planinski biciklizam na tritoriji Bjelasice, finansirala je Vlada, kroz konkurs za dodjelu sredstava od igara na sreću, rekla je Jelena Krivčević.

U publikaciji: Priča o katunima nomadski život, običaji i tradicija crnogorskih stočara, piše da posebna arhitektura tih naselja u planinama, kao i kultura života u njima, predstavljaju’ nešto što turisti za zapada Evrope rijetko imaju priliku da vide negdje drugo.

Katunske kolibe koje se različito zovu u različitim djelovima Crne Gore (stan, glada, savardak, dubirog), najčešće su pravljene jedna blizu druge... Katunske kolibe u različitim djelovima su se gradile od različitog materijala. U planinama kao što su Bjelasica i Komovi sa andriievačke strane, gdje ima mnogo šume, napravljene su od urveta. Na Durmitoru, Sinjavini ili sa kučke strane Koma, gdje su predjeli krševiti i bez šuma, kolibe, svi prateći objekti, a često i torivi, građeni su od kamena, piše između ostalog u publikaciji.

Krivčevićeva kaže da je i drugi projekat RDA značajan za valorizaciju planine u okviru te aktivnosti napravljena je mreža od 194 km planinskih biciklističkih staza, koje obuhvataju neke od najljepših djelova Bjelasice, a koji do sada nisu bili uključeni u bilo kakvu turističku ponudu.

 

Postavljeno je pet tabli, urađena promotivna brošura, a značajno je i to što je projekat koristio i neke od modernih IT tehnologija kao potpunu inovaciju kada su ove aktivnosti u pitanju. Na svakom piktogramu na stazama se nalaze i QR kodovi koji gosta koji ima QR reader direktno vode na stranu sa koje može da prikupi GPS logove i slične podatke, rekla je ona.

Izvor: "Vijesti"


@JNPCG
Zvanični sajt turizma Crne Gore