barer
barer
prijavi smještaj

Nacionalni park Durmitor pruža uslove za razvoj svih oblika turizma

19.12.2016.

„Razvoj turizma važan je segment u radu Nacionalnih parkova Crne Gore, a posebno zbog činjenice da zaštićena područja iz godine u godinu bilježe trend rasta broja posjeta“, poručila je direktorica Nacionalnih parkova Crne Gore Azra Vuković na otvaranju okruglog stola „Razvoj održivih oblika turizma na području NP „Durmitor“ i njegove komparativne prednosti u odnosu na okruženje” koji je održan danas u NP „Durmitor“. Statistički podaci pokazuju da su turisti sve više zaintersovani da borave u zaštićenim područjima što nas obavezuje da razvijamo sadržaje i usluge, ali isto tako da se i dodatno bavimo zaštitom ovog prostora. Činjenica da je Nacionalne parkove Crne Gore od početka 2016. do danas posjetilo oko 320 hiljada turista, govori da su zaštićena područja sve više zanimljiva i interesantna za turiste. 

„Nacionalni parkovi razvijaju ponudu koja se zasniva na održivom turizmu, odnosno na aktivnom odmoru kao što je kampovanje, biciklizam, pješačenje, kajakarenje, posmatranje životinja i slično. Nastojimo da osmislimo nove turističke proizvode koji su u skladu sa dobrim evropskim praksama. Posjetiocima na raspolaganju mreže pješačkih staza, free ride i croscountry, kao i klasične biciklističke staze, centri za posjetioce, kajaci na planinskim jezerima, sportski ribolov i mnogo drugih turističkih proizvoda. Sve ovo ukazuje na potrebu da u narednom periodu planski i organizovano zajednički, kako mi iz NPCG, tako i turistička privreda, predstavnici NVO sektora u saradnji sa stručnjacima iz oblasti turizma, radimo na poboljšanju uslova za boravak turista u nacionalnim parkovima. Svakako ovo nije ni malo lak zadatak imajući u vidu da govorimo o zaštićenim područjima gdje razvoj turizma ne smije negativno da utiče na prirodu, biodiverzitet i životnu sredinu“, kazala je Vuković. 

Direktor NP Durmitor Tomo Pajović u uvodnom obraćanju kazao je da se prednosti ovog NP ogledaju se u velikoj mjeri očuvanoj autohtonosti i izvornosti ekosistema, i odsustvu štetnih uticaja koji su posljedica intenzivne eksploatacije rudnog blaga, mineralnih i drugih sirovina što je čest slučaj u mnogim nacionalnim parkovima, širom Evrope i svijeta. 

„Durmitor ima izvanredne prirodne mogućnosti za razvoj i zimskog i ljetnjeg turizma, što je značajna prednost u odnosu na mnoge druge turističke destinacije u okruženju. Iz godine u godinu ovaj nacionalni park posjećuje sve veći broj turista, a do kraja ove godine broj posjeta biće oko 132 000. Rijekom Tarom splavarilo 16 432 turista, što je rekordna posjeta, a ujedno i potvrda da je ovaj Park afirmisana turistička destinacija koju posjećuju turisti iz čitavog svijeta tokom čitave godine“, kazao je on. 
Pajović je dodao da upravo zbog netaknute prirode turisti posjećuju NP Durmitor, te da osnovnu razvojnu orijentaciju ovog NP treba tražiti u turističkim kretanjima, čiji je cilj posmatranje, uživanje i divljenje pejzažnim vrijednostima, jedinstvenoj flori i fauni, kao i kulturnim osobenostima ovog prostora 

„Crna Gora je do sada bila uspiješna u uspostavljanju jakog turističkog brenda za državu „divlja ljepota“, pa smatram da durmitorsko područje i park treba da stvore sopstveni brend koji će održavati ucijelo obećanje koje se daje posjetiocima i koji jasno pokazuje na koji način se Durmitor izdvaja od ostalih planinskih destinacija“, dodao je on. 

Predsjednik Skupštine Opštine Žabljak Vidoje Tomčić kazao je da je organizacija ovog okruglog stola ujedno i afirmacija prirodnih dobara i opštine Žabljak. NP Durmitor, kao i JPNPCG ima punu podršku lokalne uprave, pa se samim tim nadamo i da će se naći najbolje rješenje za očuvanje i valorizaciju ovog parka. 

Rukovodilac Direkcije za posebne oblike turizma i turističku infratsrukturu Zvonko Saveljić iz Ministarstva održivog razvoja i turizma naveo je da ovo područje ima potencijale za dalji razvoj svih oblika turizma, a samim tim i ukupnog privrednog razvoja kroz angažovanje i komplementarnost lokalne poljoprivredne proizvodnje i turističke privrede kao i drugih privrednih djelatnosti zajedno sa lokalnim stanovništvom doprinijeti da se ovdje dolazi ne samo kao posjetioci, turisti, već i kao radna snaga koja će biti angažovana iz drugih krajeva naše države. 

Tokom okruglog stola mogle su se čuti različite teme koje se tiču mogućnosti Nacionalnog parka „Durmitor“ iz aspekta razvoja održivog turizma, koje su mahom bazirane na netaknutoj prirodi. 

Takođe, zaključeno je da je u narednom periodu u cilju razvoja turizma potrebno i sa naučnog aspekta sagledati mogućnosti razvoja nacionalnih parkova Crne Gore i u tom pravcu uključiti Naučni savjet NPCG, te unaprijediti saradnju sa lokalnim upravama i zajednicama. 

Pored uvodnih izlaganja, na okruglom stolu govorili su i prof. dr Goran Barović sa Filozofskog fakulteta u Nikšiću, Zorica Babić iz Centra za arhitekturu i urbanizam Podgorica Milica Kandić iz NVO Green Home, kao i predstavnici NPCG Darko Brajušković, Veselin Luburić, Nela Vešović Dubak i Thomas Wohrstein. 


Zvanični sajt turizma Crne Gore