barer
barer
prijavi smještaj

Crnogorsko kulturno nasljeđe resurs za ostvarenje ekonomskog razvoja i unapređenje međunarodnog imidža države

19.12.2016.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u saradnji sa Ministarstvom kulture, nedavno je pokrenulo projekat „Ekonomska i reputaciona valorizacija kulturnog nasljeđa Crne Gore“ a koji se realizuje uz podršku TAIEX eksperata iz oblasti kulturne i kreativne industrije.

Cilj projekta je da se bogato kulturno nasljeđe Crne Gore iskoristi kao resurs za ostvarenje ekonomskog razvoja i unapređenje međunarodnog imidža države. U okviru prve faze projekta izvršeno je mapiranje 15 kulturnih dobara sa izrazitim potencijalom za ekonomsku valorizaciju, nakon čega su TAIEX eksperti obišli odabrane lokacije i sproveli evaluaciju i sačinili Izvještaj koji je obuhvatio pregled 15 kulturnih dobara i definisao one lokacije u čijim zonama postoji najveći potencijal za razvoj biznisa iz oblasti kulturne i kreativne industrije.

U okviru druge faze projekta, u periodu od 12-15. decembra 2016. godine, TAIEX eksperti Ot Sarapu i Ragnar Sil ponovo su posjetili Crnu Goru. Tom prilikom, održane su četiri radionice koje su imale za cilj preispitivanje mogućnosti za održivo korišćenje i ekonomsku valorizaciju kulturne baštine u Crnoj Gori, i to Starog grada Bara, tvrđave Španjola u Herceg Novom, Starog zatvora u Kotoru, tvrđave Lesendro, naselja Vranjina i utvrđenja Besac. 

Osim predstavnika Ministarstva održivog razvoja i turizma, radionicama su prisustvovali predstavnici Uprave za zaštitu kulturne baštine, Centra za konzervaciju i arheologiju, Istorijskog instituta, JP Nacionalni parkovi Crne Gore, NVO „Expeditio“, NVO „Urbar“, NVO „Sinergija“, predstavnici lokalnih privrednika, TO Bar, TO Herceg Novi, TO Kotor, TO Podgorica, Opštine Bar, JP Kulturni centar Bar, arhitekte i konzervatori.


Zvanični sajt turizma Crne Gore