barer
barer
prijavi smještaj

"Tajni gost" kontrolisaće kvalitet usluga

24.10.2016.

Od osnovnih novina u novom Zakonu o turizmu, prema riječima Olivere Brajović iz Ministarstva održivog razvoja i turizma (MORT), izdvaja se institucija "tajnog gosta".

To, kako su pojasnili u MORT-u, predstavlja inovativni koncept kontrole nivoa kvaliteta ugostiteljskih usluga, po uzoru na svjetske trendove.

"Tajni gost“ će pratiti primjenu uslova za dodijeljenu kategoriju četiri i više zvjezdica, uslova za standard kvaliteta usluga u smještajnim ugostiteljskim objektima i davati ocjenu kvaliteta usluge, boraveći inkognito u ugostiteljskom objektu, bez najave, najmanje 24 časa.

Takođe, precizirane su odredbe o pratiocima, animatorima i zastupnicima.

Odredbe o turističkim vodičima su redefinisane, a odredbe o turističkim agencijama precizirane u cilju suzbijanja nelojalne konkurencije i sive ekonomije.


Zvanični sajt turizma Crne Gore