barer
barer
prijavi smještaj

Raspisan tender za Cmiljaču, prvi skijaši 2018.

14.10.2016.

Tender za nabavku žičare, projektovanje i izgradnju ski-staza i projektovanje sistema za vještačko osnježavanje za lokalitet Cmiljača u Bijelom Polju raspisan je juče, 13. oktobra, a otvaranje ponuda je 26. januara naredne godine. Procijenjena vrijednost je 6,5 miliona eura. Prema trenutnim planovima, očekuje se da žičara prve skijaše primi u 2018. godini.

Realizacija projekta izgradnje skijališta planirana je u dvije faze. Prva faza obuhvata radove na izgradnji putne infrastrukture sa parkingom, bazne stanice (izgradnja objekata sa pratećim sadržajima), elektro-energetske mreže, ski lifta, hidrotehničke i telekomunikacione infrastrukture, cca 3 km ski staza i nabavku neophodne mehanizacije i opreme. Planirani rok završetka I faze je kraj 2018. godine. Druga faza obuhvata radove za osnježavanje staza. Planirani rok završetka II faze je u 2020. godini.

U prethodnom periodu ugovorena je izrada projektne dokumentacije za pristupne puteve do ovog lokaliteta: od Ravne rijeke do Jasikovca u dužini cca 5,5 km, i izvođenje radova na dionici od Latinske kose do Jasikovca u dužini 4,8 km. U toku je i javno nadmetanje za izbor izvođača radova za I fazu rekonstrukcije puta Jasikovac-Cmiljača dužine 8.5km. Osim navedenog, u toku je javno nadmetanje za izradu Glavnog projekta vodosnabdijevanja bazne stanice za ovu lokaciju, a otvaranje ponuda je 23. novembra. Ugovorena je i izrada Glavnog projekta izgradnje trafostanice „Cmiljača“ 35/10.

 

Očekuje se da Cmiljača da značajan doprinos razvoju crnogorskog turizma i preduzetništva na sjeveru, te da pozicionira Bijelo Polje kao jedan od značajnih skijaških centara.  


Zvanični sajt turizma Crne Gore