barer
prijavi smještaj

Pogledajte kakav je kvalitet vode na crnogorskim kupalištima

31.08.2020.

Rezultati analize kvaliteta morske vode za period od 24. do 28. avgusta pokazali su da je morska voda na crnogorskim kupalištima veoma dobrog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju, saopštavaju iz JP Morsko Dobro. “Od ukupno 110 lokacija, na kojima je Institut za biologiju mora sproveo istraživanja, na 60% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 20,9% lokacija dobrog, dok je na 19,1% lokacija voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta” – navodi se u saopštenju. Od ove godine vrši se nova klasifikacija voda za kupanje i to u 4 klase: “odlične”, “dobre”, “zadovoljavajuće” i “loše”, u skladu sa članom 8 Pravilnika o načinu i rokovima za sprovođenje mjera obezbjeđivanja očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje. “Od ukupno 18 lokacija na kojima se radi analiza kvaliteta vode u opštini Ulcinj, na njih 11 voda je bila odličnog kvaliteta, dok je na 3 kupališta voda bila dobrog kvaliteta i na 4 zadovoljavajućeg kvaliteta. Kada je u pitanju opština Bara, od ukupno 15 lokacija kvalitet vode je na njih 13 bio odličnog kvaliteta, dok je na 2 lokacije dobrog kvaliteta. U Budvi od ukupno 32 lokacije voda bila odličnog kvaliteta na njih 24, na 5 dobrog i na 3 lokacije zadovoljavajućeg kvaliteta. U opštini Tivat, na 6 lokacija morska voda je bila odličnog kvaliteta, na 1 dobrog, dok je na 2 lokacije voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta. U Kotoru od ukupno 15 uzorkovanih lokacija, na njih 6 voda bila odličnog, na 6 lokacija dobrog kvaliteta, dok je na 3 lokacije voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta. Od ukupno 21 lokacije u Herceg Novom, na njih 6 voda bila odličnog, na 6 lokacija dobrog i na 9 zadovoljavajućeg kvaliteta” – ističu iz Moskog Dobra. Rezultati ispitivanja kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com koja je dostupna na crnogorskom i engleskom jeziku.

 


Zvanični sajt turizma Crne Gore