barer
prijavi smještaj

Održan seminar u okviru EU projekta ADRION 5 Senses

01.07.2020.

U organizaciji Nacionalne turističke organizacije Crne Gore u Podgorici je održan seminar koji je imao za cilj izgradnju i usavršavanje profesionalnih kapaciteta učesnika u turizmu u okviru EU projekta ADRION 5 Senses.

U okviru aktivosti na izgradnji kapaciteta ADRION 5 Senses Brenda, a u cilju tehničkog i organizacionog usavršavanje učesnika u turizmu, na ovom seminaru su razmatrane teme kao što su marketing turističkog proizvoda, targetiranje i pozicioniranje, planiranje, promocija i komunikacija, razvoj održivog turističkog proizvoda i digitalni marketing. Pored toga, dat je osvrt na temu marketinga u kriznoj situtaciji, kao jednu od aktuelnih tema u novonastaloj situaciji usljed pandemije koronavirusa.

Seminar je vodio je dr Ilija Moric, predavač na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo Univerziteta Crne Gore. Na konferenciji su učestvovali predstavnici NTOCG, lokalnih turističkih organizacija Crne Gore, Kancelarije za evropske integracije, hotela, turističkih agencija i vodiča.

Glavne aktivnosti koje su do sada sprovedene u okviru projekta ADRION 5 Senses su: izrada strateškog i akcionog plana, kreiranje logoa, promocija projekta na sajmu u Atini, jednom od najvećih međunarodnih sajmova turizma u Evropi - FITUR u Madridu i BIT u Milanu, čemu je prethodila izrada ADRION web platforme i mape senzacija na kojoj se nalaze turistička mjesta od interesa u Crnoj Gori predstavljena kroz pet čula, a o čemu se više informacija može naći na website-u projekta: www.adrion5senses.eu.

Predstavnici Nacionalne turističke organizacije Crne Gore najavili su kao narednu aktivnost, u okviru projekta ADRION 5 Senses organizaciji webinara u septembru mjesecu.

Projekat ADRION 5 SENSES” finansira se iz fondova Evropske unije, u okviru ADRION Jadransko-Jonskog programa i obuhvata devet partnerskih organizacija iz Jadransko-Jonske regije. Nacionalna turistička organizacija Crne Gore je nosilac projekta za Crnu Goru i aktivno je angažovana na sprovođenju aktivnosti koje imaju za cilj primjenu integrisanog pristupa pri razvoju i promociji senzornog turizma, odnosno stvaranju novih vrsta ponuda u turizmu.

 

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore


Arhiva NTO CG
Zvanični sajt turizma Crne Gore