barer
prijavi smještaj

Morsko dobro: Voda na kupalištima dobrog kvaliteta

24.06.2020.

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 110 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 16. do 17. juna, pokazali su da je na 84,5% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 10% lokacija dobrog, dok je na 5,5% lokacija voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta.

Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju, saopštavaju iz Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom.

“Od ukupno 18 lokacija na kojima se radi analiza kvaliteta vode u opštini Ulcinj, na njih 17 voda je bila odličnog kvaliteta, dok je na 1 kupalištu voda bila dobrog kvaliteta. U Baru je kvalitet vode na 14 lokacija bio odličan, dok je na 1 lokalitetu voda vila dobrog kvaliteta. Kada je u pitanju opština Budva, od ukupno 32 lokacije, na njih 30 morska voda je bila odličnog kvaliteta, na jednoj lokaciji dobrog, dok je takođe na jednoj lokaciji voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta. U Bokokotorskom zalivu, u opštini Tivat, od ukupno 9 lokacija, na njih 8 morska voda bila odličnog kvaliteta, dok je na 1 lokaciji bila dobrog kvaliteta. Analize su pokazale da je u Kotoru na 12 lokacija voda bila odličnog, a na 3 lokacije dobrog kavliteta. U Herceg Novom uzorkovana je voda na ukupno 21 lokaciji, od čega je na njih 12 voda bila odličnog, na 4 dobrog, a na njih 5 zadovoljavajućeg kvaliteta” – navodi se u saopštenju.

Programom za 2020. previđen je monitoring kvaliteta morske vode na ukupno 110 lokacija duž crnogorskog primorja i to: 18 u opštini Ulcinj, 15 u opštini Bar, 32 u Budvi, 9 u Tivtu, 15 u Kotoru, i 21 na teritoriji opštine Herceg Novi. Predviđeno je da se tokom sezone odradi ukupno 10 analiza, i to u periodu od početka juna do kraja septembra. U skladu sa crnogorskim propisima, kao i Direktivom EU o kvalitetu voda za kupanje, prate se 2 obavezna mikrobiološka parametara (bakterije Escherichia coli i Intestinalne enterokoke), a vode za kupanje se klasifikuju kao: “odlične”, “dobre”, “zadovoljavajuće” i “loše”.

O rezultatima analiza, Javno preduzeće redovno obavještava nadležne opštinske komunalne i republičku vodoprivrednu inspekciju, kao i nadležne institucije i javnost. Ukoliko rezultat uzorka prelazi dozvoljene granice (loše vode za kupanje), vrši se ponovno uzorkovanje radi utvrđivanja da li se radi o prolaznoj promjeni ili zagađenju. Ažurne informacije o kvalitetu morske vode na crnogorskim plažama su dostupne zainteresovanoj javnosti, posebno turističkim organizacijama, hotelima, turističkim agencijama, i svim ljubiteljima rekreacije u moru.

“Radi kvalitetnije prezentacije i dostupnosti podataka o kvalitetu morske vode, temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište, JP Morsko dobro je izradilo softverski aplikativni sistem za obradu i prezentaciju podataka, kojem se može pristupiti putem Interneta. Aplikacija se nalazi na web stranici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom i dostupna je na crnogorskom i engleskom jeziku. Takođe, aplikacija je rađena prema najnovijim stanardima, te je prilagođena za prikazivanje podataka na svim modelima računara, laptopova, tableta i mobilnih telefona”- zaključuje se u saopštenju.

Kvalitet morske vode na kupalištima možete pratiti na OVOM linku.

 

Izvor: www.sharemontenegro.me


Arhiva NTO CG
Zvanični sajt turizma Crne Gore