barer
prijavi smještaj

Turistička ponuda Crne Gore na sajmu turizma „JATA Tourism EXPO“ u Japanu

24.09.2016.

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore predstavila je turističku ponudu na sajmu turizma JATA Tourism  EXPO Japan 2016, na zajedničkom štandu sa  Turističkom organizacijom Srbije i Nacionalnom turističkom agencijom Albanije. Sajam se održava u Tokiju od 22. - 25. septembra. Japanska agencija za međunarodnu saradnju je u cjelosti obezbijedila sredstva i organizovala ovogodišnje zajedničko učešće  na sajmu.

Tokom sajma direktorica NTOCG Zeljka Radak Kukavičić odrzala je sastanke sa predstavnicima najznačajnijih  japanskih organizacija iz oblasti turizma, između ostalih, sa izvršnim direktorima Nacionalne turističke organizacije Japana, potpredsjednikom Turističke agencije Japana, direktorom Japanske agencije za medjunarodnu saradnju, kao i predsjednikom Japanskog biznis udruženja za jugoistočnu Evropu. Na sastancima je razgovarano o mogucnostima unapredjenja saradnje i mjerama u pravcu privlacenja veceg broja turista iz Japana da posjete tri destinacije.

Drugog dana sajma održana je pres konferencija na kojoj su pored direktorice NTOCG, učešće uzeli direktorica turističke organizacije Srbije, direktor Nacionalne turisticke agencije Albanije, predstavnci kompanije Turkis Airlines u Tokiju i Japanske agencije za medjunarodnu saradnju - JICA. Predstavljena je ponuda sve tri destinacije  koja bi kao povezan proizvod mogla privući turiste sa tržišta Japana. Predstavnik kompanije Turkish airlines istakao je da će zemlje Balkana i u narednom periodu biti prioritet ove kompanije. 

Turističke destinacije tokom sajma imale su priliku da promovišu i tradicionalna pića iz svojih zemalja, a NTOCG je, u saradnji sa kompanijom Plantaže, ovu priliku iskoristila da promoviše poznata vina ove kompanije.


Promocija turističke ponude organizovana je u okviru projekta Regionalna turisticka promocija za Crnu Goru, Srbiju i Albaniju, koji finansira JICA, a partneri u projektu su nacionlne turističke organizacije tri zemlje. Cilj projekta je izrada zajedničke marketing strategije za aktivnosti na ovom tržištu.

Sajam JATA Tourism EXPO je u 2015 godini zabilježio preko 170 hiljada posjetilaca i okuplja predstavnike turističkih destinacija iz državnog i privatnog sektora kako bi se pospješila tražnja za putovanjima prema dalekim tržištima ali i domaći turizam kroz privlačenje  turista da posjete Japan.


Zvanični sajt turizma Crne Gore