barer
prijavi smještaj

Lipska pećina – kao na drugoj planeti!

14.05.2020.

Crnogorski biser speološkog turizma Lip­ska pe­ći­na, ko­ja se na­la­zi u Do­br­skom se­lu na­do­mak Ce­ti­nja, a ko­ja je, ina­če, pr­vi ure­đe­ni obje­kat ovog tipa u Cr­noj Go­ri, se polako priprema za nastupajuću sezonu.

“U vrijeme kada je poslovanje naših privrednih subjekata ograničeno ili u potpunosti onemogućeno, ne smijemo zaboraviti da planiramo budućnost, prilagođavamo naša očekivanja i da se nadamo da će se turistička kretanja vratiti na put koji su imala prije nastanka krize” – poručeno je iz turističkog preduzeća Lipska pećina.

Novi websajt je već aktivan, kafe bar na parkingu se renovira, a lokacija je bolje označena zahvaljujući informativnim tablama na regionalnim putevima. Nije se sve ni promijenilo, neke stvari su ostale iste.

– Čim se stvore uslovi za naš rad ture pećinom će, kao i ranije, kretati vozićem sa parkinga, šetaćemo kroz pećinu dok uživamo u edukativnoj priči naših vodiča. I temperatura u Lipskoj je ista: oko 10˚C.

Nadamo se da će kriza izazvana novim korona virusom uskoro biti zanama, što će usloviti buduća nesmetana turistička kretanja, poručuju iz Lipske pećine.

 

Izvor: www.bokanews.me


www.bokanews.me
Zvanični sajt turizma Crne Gore