barer
prijavi smještaj

SZO objavila privremeno uputstvo za sektor smeštajnih kapaciteta

06.04.2020.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) 31. marta 2020. godine objavila je privremeno uputstvo za sektor smještajnih kapaciteta, sa akcentom na kolektivne smještajne kapacitete.

Kako se navodi, dokument Operativna pitanja za upravljanje COVID-19 u sektoru smeštajnih kapaciteta sačinjen je na bazi postojećih dokaza koji se odnose na prenošenje COVID-19 i namijenjen kao uputstvo za objekte kolektivnog smještaja poput hotela i sličnog smještaja, a kako bi zaštitili zdravlje svojih zaposlenih i klijenata.

Individualni, tzv. privatni držaoci smještajnih kapaciteta pozvani su da prate smjernice iz dokumenta u najvećem mogućem obimu. 

U dokumentu se takođe navodi da predložene mjere treba prilagoditi lokalnom kontekstu, te da može pomoći vlastima nadležnim za javno zdravlje u pripremi odgovora na događaje koji se vezuju za javno zdravlje, a odnose se na hotele i druge oblike smještajnih kapaciteta.

Cio izvještaj dostupan je na linku u nastavku https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331638/WHO-2019-nCoV-Hotels-2020.1-eng.pdf  


who.int
Zvanični sajt turizma Crne Gore