barer
prijavi smještaj

Pročitajte koje su privremene mjere protiv širenja koronavirisa

13.03.2020.

Ministarstvo zdravlja naredilo je, na osnovu Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, preduzimanje privremenih mjera za sprečavanje, unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja koronavirusa.

Privremene mjere donijete na predlog Instituta za javno zdravlje su:

 • Zabrana uplovljavanja svih kruzera i jahti u luke: Bar, Budva, Kotor, Luka Kumbor- Portonovi, Tivat (Gat I i Gat li) i Zelenika, do 2. aprila 2020. godine;
 • Zabrana okupljanja stanovništva u zatvorenim i na otvorenim javnim mjestima javna okupljanja, javne priredbe, sportski, politički, vjerski, kulturno-umjetnički , privatni skupovi, obredi i manifestacije, u skladu sa zakonom);
 • Zabrana posjete licima koja se nalaze na bolničkom liječenju u zdravstvenim ustanovama i licima koja su smještena u ustanovama socijalne i dječje zaštite;
 • Zabrana posjete licima lišenim slobode, pritvorenim licima i licima koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora, osim advokatima i sudskim vještacima po nalogu suda;
 • Prekid obrazovno-vaspitnog rada u javnim i privatnim obrazovno-vaspitnim ustanovama, u trajanju od najmanje 15 dana, počev od 16. marta 2020. godine.

Tokom prekida ovog rada jednom od roditelja/staratelja/hranitelja/usvojitelja ili samohranom roditelju djeteta koje nije starije od 11 godina života obezbjeđuje se pravo na plaćeno odsustvo sa rada, osim zaposlenim u zdravstvu;

 * Zatvaranje graničnih prelaza za putnički granični saobraćaj prema:

 • Bosni i Hercegovini: Šćepan Polje – Hum, na putnom pravcu Plužine – Foča; granični prelaz: Šula – Vitina, na putnom pravcu Pljevlja – Foča;
 • Albaniji: Grnčar – Baškim, na putnom pravcu Plav – Skadar; Sukobin – Murićani na putnom pravcu Ulcinj – Skadar;
 • Hrvatskoj: Kobila – Vitina, na putnom pravcu Herceg Novi – Vitina – Dubrovnik;
 • Srbiji: Ranče – Jabuka, na putnom pravcu Pljevlja – Prijepolje; Vuče – Godova na putnom pravcu Rožaje – Tutin;

 * Zabrana putovanja iz Crne Gore u:

 • Japan
 • Francusku
 • Njemačku
 • Švajcarsku
 • Dansku
 • Austriju

 * Stavljanje pod zdravstveno sanitarni nadzor povratnika / putnika u međunarodnom saobraćaju iz:

 • Japana
 • Francuske
 • Njemačke
 • Švajcarske
 • Danske
 • Slovenije
 • Austrije

***Uprava za imovinu da nabavi dodatne količine sredstava za higijenu, kao i sredstava za dezinfekciju ruku, radnog prostora i opreme, po prioritetima, a prvenstveno za potrebe vaspitno-obrazovnih i zdravstvenih ustanova.

Napominje se da nepostupanje po mjerama ove naredbe podliježe krivičnoj odgovornosti, u skladu sa čl. 287 i 302 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Ministarstvo zdravlja preporučuje:

 • Vlasnicima, upravljačima i zakupcima tržnih centara, velikih trgovinskih lanaca i maloprodajnih objekata, objekata za sport i rekreaciju i bazena, igraonica za djecu i sličnih objekta, da sprovode mjere koje imaju za cilj da spriječe okupljanja građana na ograničenom prostoru; Potrošačima i korisnicima usluga navedenih objekata da izbjegavaju stvaranje gužvi i okupljanje na ograničenom prostoru.
 • Državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave i lokalne uprave, privrednim društvima, javnim ustanovama i drugim pravnim licima, preduzetnicima i fizičkim licima koja obavljaju određenu djelatnost da za radna mjesta za koje proces rada to dozvoljava uspostavi obavljanje poslova iz okvira svoje nadležnosti odnosno djelatnosti od kuće. Pri tome, treba da odrede radna mjesta za koje je moguće obavljanje rada od kuće i lica koja obavljaju te poslove koji zbog zdravstvenog stanja i drugih okolnosti ne bi smjeli biti izloženi riziku od obolijevanja, način komunikacije zaposlenih koji vrše poslove od kuće, način za održavanje sastanaka koji je u funkciji vršenja poslova iz okvira nadležnosti I djelatnosti (telefonski, online … )
 • Poseban režim rada zdravstvenih ustanova tokom narednog perioda koji će omogućiti adekvatno funkcionisanje sistema zdravstva a posebno ustanovama na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
 • Korisnicima usluga zdravstvene zaštite da preglede koje mogu odgoditi – odgode dok traju ove mjere.
 • Upozoravaju se tržišni subjekti da trenutnu situaciju ne zloupotrebljavaju za ostvarivanje ekstra profita, a naročito prilikom plasiranja i prodaje osnovnih prehrambenih proizvoda, sredstava za ličnu higijenu, održavanje higijene prostora, ljekova i medicinskih sredstava. Nadležnim inspekcijama, a posebno tržišnoj, preporučuje se pojačani inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ove mjere.

Izvor: CdM


Zvanični sajt turizma Crne Gore