barer
prijavi smještaj

Čelnici Ministarstva održivog razvoja i turizma, NTOCG i Instituta za javno zdravlje Crne Gore održali konsultativne sastanke sa predstavnicima crnogorskih hotela i turističkih agencija

06.03.2020.

Imajući u vidu da se aktuelna epidemiološka situacija u svijetu uslijed pojave korona virusa, snažno reflektuje i na globalna turistička kretanja, a samim tim i ka Crnoj Gori, čelnici Ministarstva održivog razvoja i turizma i Nacionalne turističke organizacije Crne Gore održali su konsultativne sastanke sa predstavnicima većih crnogorskih hotelijera i turističkih agencija.

Sastanci su organizovani kako bi se pravovremenom razmjenom informacija unutar sektora turizma, na adekvatan način odgovorilo izazovima sa kojima se susrećemo uslijed aktuelne epidemiološke situacije u svijetu i preduzele odgovarajuće mjere, prije svega u cilju obezbjeđenja zdravstvene zaštite svih građana i turista koji se nalaze u Crnoj Gori.

Razgovarano je o dosadašnjem uticaju globalnog epidemiološkog procesa na turistički sektor u Crnoj Gori kao i o prijedlozima mjera koje će se eventualno preduzeti u cilju minimiziranja negativnih efekata epidemije na crnogorski turizam. 

Državni sekretar u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Damir Davidović istakao je posebnu važnost kontinuirane i konzistentne saradnje predstavnika javnog i privatnog sektora u cilju očuvanja zdravstvenog ambijenta u Crnoj Gori i stvaranja sigurne i bezbijedne destinacije. On je kazao da je u cilju uspješnog prevazilaženja izazova sa kojima bi se crnogorski turistički sektor mogao suočiti neophodno pažljivo pratiti razvoj situacije vezane za epidemiju korona virusa i u skladu sa tim preduzeti preventivne mjere i pripremiti se na svim nivoima. Davidović je posebno naglasio da treba sagledati sve informacije i preporuke svih domaćih i međunarodnih institucija,  a obzirom da je dogovoren model razmjene dodatnih informacija sa privredom pratiće se  odvijanje sezone i shodne tome davati preporuke i projekcije.

Direktorica NTOCG Željka Radak Kukavičić ocijenila je da je u ovim okolnostima važno zajednički prepoznati na kojim tržištima je potrebno intezivirati komunikaciju i preduzeti dodatne marketinške aktivnosti i pozvala je predstavnike turističke privrede da shodno turističkim kretanjima na emitivnim tržištima daju svoje predloge.

Shodno brojnim upitima partnera turističke privrede i samih turista, u cilju bolje informisanosti i spriječavanja pojave i širenja korona virusa, kreirana je posebna rubrika na web portalu NTOCG sa uputstvima za angažovane u sektoru turizma i ugostiteljstva, kao i same turiste i građane.

Direktor Instituta za javno zdravlje Crne Gore Dr Boban Mugoša  i njegovi saradnici upoznali su predstavnike hotela i turističkih agencija sa privremenim preporukama za postupanje i sprovođenje mjere zaštite u hotelijerstvu i turističkom sektoru

Istakli su da je u svim objektima u hotelijerskom i turističkom sektoru važno sprovoditi i poštovati opšte mjere za sprječavanje prenosa infekcija. Svi zaposleni u hotelijerstvu dužni su da poštuju opšte mjere prevencije širenja infekcija dok je na upravama i menadžerima hotela da sprovedu određene administrativno organizacione mjere koje za cilj imaju unaprijeđenje poštovanja preporuka i njihove implementacije u praksi kao i niz mjera koje je Institut predložio poslodavcima a koje se odnose na postupanje sa zaposlenima i njihovim eventualnim obolijevanjem.

Zdravstvena situacija u Crnoj Gori do danas je stabilna, nema ograničenja kada je u pitanju dolazak putnika u Crnu Goru i turistička putovanja u zemlji odvijaju se nesmetano.

 

PR služba Nacionalne turističke organizacije Crne Gore

 


Zvanični sajt turizma Crne Gore